Công tác tổ chức

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

 14/01/2022 |  80

Sáng 13-1, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, trực tuyến tại 65 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ...

Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm

Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm

 11/01/2022 |  217

­­­­­Công tác quản lý đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên là trực tiếp góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng nhằm đáp ứng ...

Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

 08/12/2021 |  191

Quy định số 34-QĐ/TW vừa được ban hành đã có những bổ sung, điều chỉnh tuy không nhiều nhưng đều là những nội dung quan trọng, rất cụ thể với tinh thần hướng về cơ sở, đáp ứng kịp thời yêu cầu tăng cường công tác xây dựng Đảng đối với mô hình cấp ủy lãnh đạo toàn diện ở ...

Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 17/11/2021 |  487

Lần đầu tiên trong các kỳ đại hội, vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được đặt bên cạnh vấn đề nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, trở thành mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2021-2026 của Đảng ta là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực ...

Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 18/05/2021 |  2776

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là toàn bộ các hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm phòng ngừa, phát hiện và giải quyết các vấn đề chính trị hay nói cách khác là các biểu hiện, hoạt động chống lại quan điểm ...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

 12/03/2021 |  416

Sáng ngày 12/3/2021, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn ...

Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 11/03/2021 |  4598

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra các đột phá trong công tác xây dựng Đảng, trong đó, tăng cường công tác quản lý đảng viên là một trong các nội dung đột phá được Đảng ủy Khối chọn làm chủ ...

Một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

 23/10/2020 |  2848

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị; có chức năng lãnh đạo ...

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

 02/10/2020 |  849

Hoàn thành đại hội cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, tham mưu thẩm định Đề án nhân sự để tổ chức thành công 14 đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương trong nửa cuối tháng 9-2020 bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Tập trung tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện Dự thảo ...