Công tác tổ chức

Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 18/05/2021 |  818

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là toàn bộ các hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm phòng ngừa, phát hiện và giải quyết các vấn đề chính trị hay nói cách khác là các biểu hiện, hoạt động chống lại quan điểm ...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

 12/03/2021 |  216

Sáng ngày 12/3/2021, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn ...

Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 11/03/2021 |  2209

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra các đột phá trong công tác xây dựng Đảng, trong đó, tăng cường công tác quản lý đảng viên là một trong các nội dung đột phá được Đảng ủy Khối chọn làm chủ ...

Một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

 23/10/2020 |  1994

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị; có chức năng lãnh đạo ...

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

 02/10/2020 |  763

Hoàn thành đại hội cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, tham mưu thẩm định Đề án nhân sự để tổ chức thành công 14 đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương trong nửa cuối tháng 9-2020 bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Tập trung tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện Dự thảo ...

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ với Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ với Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

 10/08/2020 |  784

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là toàn bộ hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đề ra chủ trương và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, nguyên tắc ...

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020

 01/06/2020 |  843

Quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII), nhất là phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII; theo dõi, nắm chắc tình hình công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm, đại hội cấp trên ...

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020

 06/05/2020 |  836

Quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục chung tay phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19. Thực hiện tốt công tác cán bộ thường ...

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020

 04/02/2020 |  1390

Chiều 3-2-2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2-2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư ...