Công tác tổ chức

Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

 12/05/2023 |  2212

Sáng 12/5/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 85 cán bộ phụ trách công tác tổ chức xây dựng Đảng các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.

Hội thảo góp ý kiến Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội thảo góp ý kiến Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 12/05/2023 |  1590

Ngày 11/5/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo góp ý Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 31/01/2023 |  10527

Tổ chức cơ sở đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trực tiếp lãnh đạo, quản lý đảng viên và các tổ chức (chi bộ, tổ đảng); quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; đề ra phương hướng, nhiệm vụ ...

Một số lưu ý về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022

Một số lưu ý về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022

 08/12/2022 |  8181

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 4628-CV/VPTW, ngày 29/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng“về việc nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm”; Công ...

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

 23/09/2022 |  12398

Sáng 22-9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18-8-2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Quy định 80) và Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị về “Chủ ...

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

 23/08/2022 |  1884

Chiều 22/8, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối (chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Đại hội.

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

 05/07/2022 |  1775

Chiều 4-7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.  

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

 21/06/2022 |  11387

Sáng 21/6/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

 26/02/2022 |  4180

Chiều ngày 25-2-2022, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Hội nghị trực tuyến đến 65 điểm cầu trong cả nước. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ...