Công tác kiểm tra

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

 23/10/2020 |  36

Xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công tác xây dựng Đảng; từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ ...

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

 24/09/2020 |  191

Sáng ngày 24/9/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đồng chí: Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Sơn Minh Thắng, ...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 05/02/2020 |  968

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra của Đảng, góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời, tích ...

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

 11/01/2020 |  4592

Sáng 10-1-2020, tại trụ sở Trung ương Đảng, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ...

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

 19/12/2019 |  2612

Sáng ngày 19/12/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Các đồng chí: Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra ...

Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm,  đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

 20/08/2019 |  15058

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối đã được thực hiện nghiêm túc, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, bộ ngành trong toàn Đảng bộ. Uỷ ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt ...

Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

 24/07/2019 |  15780

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 23/7/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho 400 đại biểu đến từ các đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ ...

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

 02/07/2019 |  3951

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2019, ngày 02/7/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tới dự Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư ...

Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 17/04/2019 |  10025

Các cấp ủy trực thuộc và ủy ban kiểm tra các cấp trong Khối cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của cán bộ làm công tác ...

Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

 14/03/2019 |  14445

Ngày 25-2-2019, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký ban hành Quy định số 179-QÐ/TW về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Quy định này thay thế Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm ...