Công tác dân vận

Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 13/02/2019 |  1227

Trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nghĩ đến Nhân dân, tin vào sức mạnh của Nhân dân. Đến các cơ sở và về với Nhân dân đối với Người là một việc làm rất quan trọng để kiểm nghiệm cả những vấn đề lý luận và thực tiễn của con ...

Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 10/09/2018 |  1023

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và ...

Tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước”

Tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước”

 18/05/2018 |  3502

Sáng ngày 17/5/2018, Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước” nhằm lấy ý kiến đóng góp về nội dung cuốn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ “Một số vấn đề về công tác dân vận ở Đảng bộ ...

Triển khai công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước trong “Năm dân vận chính quyền 2018”

Triển khai công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước trong “Năm dân vận chính quyền 2018”

 13/03/2018 |  2921

Năm 2018, Ban Dân vận Trung ương đã thống nhất với Ban Cán sự đảng Chính phủ chọn chủ đề công tác năm là “Năm dân vận chính quyền” nhằm mục tiêu thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền các cấp, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần được đổi mới

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần được đổi mới

 11/01/2018 |  3374

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

 28/12/2017 |  2100

Sáng ngày 27/12/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối,  đồng chí Trần Thị Bích Thủy, ...

Xây dựng và thực hiện mô hình dân vận -  khâu đột phá của công tác dân vận của Đảng bộ Khối  trong thời gian tới

Xây dựng và thực hiện mô hình dân vận - khâu đột phá của công tác dân vận của Đảng bộ Khối trong thời gian tới

 06/02/2017 |  1502

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Gần 70 năm qua, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, luôn được vận dụng và cụ thể hóa trong các quan điểm chỉ đạo của Đảng.

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 26/12/2016 |  3635

Sáng 23/12/2016, tại Hà Nội, Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối  các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 04/10/2016 |  3730

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối  các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”, trong các ngày 28/9 và 29/9/2016, tại Hà Nội, Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Khối đã ...

Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối  các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 28/09/2016 |  3418

Ngày 27/9/2016, tại Hà Nội, Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” đã tiến hành khảo sát tại Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì ...