Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai

06/05/2020 | 303

Sáng ngày 06/5/2020, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp phiên thứ hai. Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp. Dự họp còn các đồng chí thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền

Ảnh: Toàn cảnh phiên họp thứ hai Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong quý I và tháng 4/2020 do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức đại hội cấp chi bộ trong Đảng bộ Khối, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đã chủ động nắm tình hình dịch bệnh và công tác đại hội đảng bộ các cấp. Chủ động tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Khối; việc thực hiện các quy định và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quán triệt, tuyên truyền nội dung bài phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác cán bộ. Tuyên truyền về dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; việc tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền đề nghị các thành viên Tiểu ban, Tổ giúp việc Tiểu ban bám sát kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối của Tiểu ban Tuyên truyền, chú trọng vào các nhiệm vụ tuyên truyền trong quý II/2020, như: (1) Tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng quý I và quý II/2020, nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo của năm 2020; công tác tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; tập trung tuyên truyền kết quả đại hội chi bộ, nhất là những nội dung và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đại hội ở tất cả các khâu từ nội dung, nhân sự, tuyên truyền, trang trí, khánh tiết tới điều hành tổ chức đại hội. (2) Tập trung tuyên truyền về những vấn đề lý luận và thực tiễn được đề cập trong dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng vào dự thảo các văn kiện đại hội; (3) Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch triển lãm ảnh và kế hoạch xây dựng phim tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đảm bảo chất lượng và tiến độ.

A.H

 

 


Các bài viết khác

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
hôm qua

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
2 ngày trước

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025
2 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
3 ngày trước

• Nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại Đại hội (17 ngày trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (23 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21 (1 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ (1 tháng trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (1 tháng trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (1 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (1 tháng trước)