Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai

06/05/2020 | 173

Sáng ngày 06/5/2020, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp phiên thứ hai. Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp. Dự họp còn các đồng chí thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền

Ảnh: Toàn cảnh phiên họp thứ hai Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong quý I và tháng 4/2020 do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức đại hội cấp chi bộ trong Đảng bộ Khối, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đã chủ động nắm tình hình dịch bệnh và công tác đại hội đảng bộ các cấp. Chủ động tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Khối; việc thực hiện các quy định và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quán triệt, tuyên truyền nội dung bài phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác cán bộ. Tuyên truyền về dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; việc tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền đề nghị các thành viên Tiểu ban, Tổ giúp việc Tiểu ban bám sát kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối của Tiểu ban Tuyên truyền, chú trọng vào các nhiệm vụ tuyên truyền trong quý II/2020, như: (1) Tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng quý I và quý II/2020, nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo của năm 2020; công tác tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; tập trung tuyên truyền kết quả đại hội chi bộ, nhất là những nội dung và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đại hội ở tất cả các khâu từ nội dung, nhân sự, tuyên truyền, trang trí, khánh tiết tới điều hành tổ chức đại hội. (2) Tập trung tuyên truyền về những vấn đề lý luận và thực tiễn được đề cập trong dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng vào dự thảo các văn kiện đại hội; (3) Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch triển lãm ảnh và kế hoạch xây dựng phim tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đảm bảo chất lượng và tiến độ.

A.H

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020
3 ngày trước

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ
5 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20
10 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020
15 ngày trước

• Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng (1 tháng trước)

• Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử (1 tháng trước)

• Thủ tướng: Nới lỏng một bước hoạt động xã hội nhưng phải kiểm soát đúng mức (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ (1 tháng trước)

• Không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (1 tháng trước)

• Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội (1 tháng trước)

• Chuẩn bị kịch bản, giải pháp cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm COVID-19 (1 tháng trước)

• Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19 (2 tháng trước)