Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng

15/01/2018 | 2415

(ĐCSVN)- Ngày 12/1, tại TP.Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết: Năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được triển khai với tinh thần đổi mới, quyết tâm chính trị cao, giành được những kết quả quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Trong Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu lên những điểm được và chưa được của công tác này trong năm qua. Trong đó, điểm đáng ghi nhận nhất là công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng góp phần quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, đạt được những kết quả tích cực, niềm tin của nhân dân được củng cố.

Trong năm vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 10 đoàn kiểm tra để kiểm tra 30 tổ chức Đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy đã kiểm tra gần 60.000 tổ chức Đảng, hơn 230.000 Đảng viên trong việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả: Có hơn 700 tổ chức Đảng, gần 1.500 Đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Thi hành kỷ luật 22 tổ chức Đảng và 350 đảng viên vi phạm. Riêng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành hàng chục cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra đã xử lý 18 đảng viên vi phạm và kiến nghị Bộ Chính trị Ban Bí thư xử lý nghiêm khắc nhiều Đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

Hầu hết các cuộc kiểm tra đã xác định đúng và trúng nội dung, đối tượng. Việc xử lý và đề nghị xử lý thể hiện quyết tâm cao trong chỉnh đốn Đảng, không có vùng cấm trong xử lý kỷ luật cán bộ mắc sai phạm khuyết điểm.

Tham luận tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, công tác kiểm tra trong năm qua đã chủ động, có kế hoạch, không có vùng cấm, không có ngoại trừ; đảm bảo nguyên tắc công bằng, công khai, khách quan và rất khẩn trương, không kéo dài, lấy được lòng tin của nhân dân.

Hội nghị cũng đã tập trung làm rõ các nội dung, giải pháp, biện pháp thực hiện công tác kiểm tra giám sát năm 2018. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, căn cứ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả hoạt động của ngành kiểm tra Đảng đạt được trong năm vừa qua. Về nhiệm vụ trong năm 2018, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng và ban kiểm tra các cấp cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tiếp tục tham mưu, giúp Trung ương và cấp ủy xây dựng, hoàn thiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Trong đó. tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là kiểm tra khi tổ chức, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh./..

 


Các bài viết khác

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
6 ngày trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
1 tháng trước

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
8 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
9 tháng trước

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (10 tháng trước)

• Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 (1 năm trước)

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (2 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (2 năm trước)