Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với đại diện Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ

14/03/2019 | 210

Chiều 12/3/2019, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với đại diện Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về tình hình công tác năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và các đồng chí lãnh đạo đại diện một số ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư BCS đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ tại buổi làm việc

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2018 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn; thực trạng vi phạm pháp luật, tham nhũng, khiếu nại, tố cáo vẫn còn phức tạp, đã và đang đặt lên vai của Ngành rất nặng nề. Thanh tra Chính phủ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ để triển khai kế hoạch 2018 một cách đồng bộ, đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả cao. Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác tham mưu cho Chính phủ về công tác thanh tra Nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tăng cường đi đôi với phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong năm qua cũng được thực hiện khá toàn diện, có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Đảng ủy đã quan tâm và thực hiện công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối… Đảng ủy đã thực hiện xây dựng chương trình và tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm giải quyết các đơn thư tố cáo trong nội bộ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, công chức để xử lý kịp thời các vướng mắc, tạo được sự đồng thuận, xây dựng Đảng bộ, cơ quan Thanh tra Chính phủ trong sạch - vững mạnh, phát triển toàn diện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ghi nhận những kết quả của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã đạt được trong năm qua và cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cần tập trung khắc phục. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy Thanh tra Chính phủ cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2019.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Đảng ủy cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, cần xác định làm tốt công tác xây dựng Đảng chính là nhằm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và thông qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Thanh tra Chính phủ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. Vì vậy, Đảng ủy cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, giải quyết các vụ việc thanh tra được dư luận xã hội quan tâm. Trong công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng. Chủ động và đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, tác phong công tác, ý thức trách nhiệm trong công việc. Chú trọng việc lãnh đạo bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ cần tập trung lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tập trung chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc rà soát các chỉ tiêu đại hội đảng các cấp đã đề ra, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, thực hiện chức trách nhiệm vụ của đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý; quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư. Thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận cơ quan nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ. Lãnh đạo các đoàn thể triển khai có hiệu quả chương trình công tác và phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, vụ, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

L.C.H


Các bài viết khác

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019
hôm qua

Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
21 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019)

Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019)
26 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế
26 ngày trước

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối (1 tháng trước)

• Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản (2 tháng trước)

• Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 (2 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười sáu (3 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (3 tháng trước)