Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019)

21/06/2019 | 292

Ngày 20/6/2019, Thường trực Đảng ủy Khối đã đến thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Xây dựng Đảng và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).

Tại buổi gặp mặt chúc mừng Báo Nhân Dân, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã khen ngợi những thành tích của tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động cơ quan Báo Nhân Dân đã đạt được trong công tác tuyên truyền về những chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, về công tác xây dựng Đảng… Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Báo Nhân Dân tiếp tục phát huy truyền thống 94 năm của ngành báo chí cách mạng Việt Nam, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong công tác thông tin, tuyền truyền về các hoạt động của Đảng bộ Khối và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan Trung ương và toàn thể nhân dân.

Chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối mong muốn các cơ quan báo chí phát huy truyền thống, tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó tập trung tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Trung ương từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Báo Nhân Dân

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng Tạp chí Cộng sản

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng Tạp chí Tuyên giáo

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Tạp chí Xây dựng Đảng

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam


Các bài viết khác

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019
hôm qua

Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
21 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế
26 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước
1 tháng trước

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối (1 tháng trước)

• Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản (2 tháng trước)

• Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 (2 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười sáu (3 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)