Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối nhân kỷ niệm các ngày truyền thống

12/10/2018 | 296

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, 88 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 70 năm ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, 88 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy, sáng ngày 12/10/2018, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã gặp mặt, tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy Khối

 

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng của các ngành xây dựng Đảng từ ngày thành lập và ghi nhận những công lao đóng góp của các ngành xây dựng Đảng nói chung và của các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối nói riêng qua từng thời kỳ lịch sử. Đồng chí Phạm Quang Thao mong muốn các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018, nhất là tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối.

Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Phạm Quang Thao tặng hoa chúc mừng các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng Ban Dân vận Đảng ủy Khối

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Ảnh: đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng Văn phòng Đảng ủy Khối

Thay mặt Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Đảng ủy Khối đối với các ngành xây dựng Đảng và hứa sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao cho.

A.H

f

Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị
15 giờ trước

Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối

Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối
hôm qua

Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản

Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản
27 ngày trước

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019
28 ngày trước

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười sáu (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai (1 tháng trước)

• Tập huấn nghiệp vụ về đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa (2 tháng trước)

• Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác thanh niên trong tình hình mới (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với đại diện Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (2 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương nhớ lời di chúc, nguyện sống, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại (2 tháng trước)

• Công bố Quyết định chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối (2 tháng trước)