Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

12/10/2018 | 117

Ngày 11/10/2018, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị Đảng ủy Khối; về phía Đảng ủy Viện có đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, đại diện các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Viện.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Viện 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 khẳng định: trong 9 tháng năm 2018, Đảng ủy Viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng. Những hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm cơ bản đảm bảo đúng tiến độ; các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các hoạt động nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ được triển khai thực hiện kịp thời. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được tập trung chỉ đạo. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đạt kết quả; qua rà soát giảm được 111 đầu mối cấp phòng trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm, giải thể 01 đầu mối trực thuộc Viện Hàn lâm. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; quan tâm công tác dân vận của đảng; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, đặc biệt là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đồng tình với ý kiến phát biểu của các đại biểu và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Viện đã đạt được, đồng tình với những hạn chế cần khắc phục.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy Viện cần phát huy những kết quả đạt được và có các giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tập trung nghiên cứu, tìm các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện. (2) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục đạo đức nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và 06 nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Viện. (3) Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng lịch sử chính trị hiện nay. Thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cần phát huy dân chủ, coi trọng sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. (4) Triển khai thực hiện và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 đã ban hành. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra theo Thông báo kết luận số 124 ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. (5) Thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, triển khai có hiệu quả chương trình công tác; phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh./.

Phòng Tổng hợp Văn phòng Đảng ủy Khối

 

f

Các bài viết khác

Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018)

Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018)
28 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 10 năm 2018

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 10 năm 2018
1 tháng trước

Bế mạc Hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Bế mạc Hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)
1 tháng trước

• Khai mạc Hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối nhân kỷ niệm các ngày truyền thống (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bốn, nhiệm kỳ 2015-2020 (2 tháng trước)

• Công văn về việc thông báo thay đổi lịch thi đấu Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2018 (2 tháng trước)

• Họp báo tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Quy định về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng (3 tháng trước)

• Công văn về việc bảo đảm an ninh, trật tự dịp Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 (3 tháng trước)

• Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ (3 tháng trước)