Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí

19/06/2020 | 170

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), sáng ngày 18/6/2020, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối đã đến thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Quân đội Nhân dân, Kênh Truyền hình Quốc hội và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Chúc mừng Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Quân đội Nhân dân, Kênh Truyền hình Quốc hội và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối biểu dương các cơ quan báo chí đã luôn phát huy truyền thống, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng; tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị trong thời gian tới, Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Quân đội Nhân dân, Kênh Truyền hình Quốc hội và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, đóng góp vào sự phát triển của truyền thông nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung. Tăng cường phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong công tác thông tin, tuyền truyền về các hoạt động của Đảng bộ Khối và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan Trung ương, trong đó tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tập trung tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) và đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối,  Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

 

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Báo Nhân Dân

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Kênh Truyền hình Quốc hội

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Báo Quân đội nhân dân

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Tạp chí Tuyên giáo

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam 

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Thu Hường


Các bài viết khác

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
hôm qua

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
2 ngày trước

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025
2 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
3 ngày trước

• Nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại Đại hội (17 ngày trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (23 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21 (1 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ (1 tháng trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (1 tháng trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (1 tháng trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)