Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

22/07/2019 | 167

Quản lý nhà nước bằng pháp luật có vai trò quan trọng để đưa đường lối chính sách của Đảng vào thực tiễn đời sống. Theo chỉ đạo của Đảng về thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để từng bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước. Hệ thống chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng ngày càng được hoàn thiện về diện đối tượng và chế độ ưu đãi, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, tham gia tích cực vào việc đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công, tạo sự đồng thuận cao, góp phần bảo đảm công bằng xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để người có công xây dựng cuộc sống, tiếp tục khẳng định  và phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, dòng họ.

Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang làm rất nhiều việc để cuộc sống của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng ngày càng được nâng cao hơn. Các chế độ ưu đãi đối với từng diện đối tượng người có công với cách mạng được quy định đầy đủ, bao phủ hầu hết các mặt trong đời sống xã hội. Trong đó, trợ cấp ưu đãi được quy định phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Hàng năm ngân sách nhà nước dành hàng chục nghìn tỷ đồng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; Bộ Lao động - Thương binh đã đề xuất trình Chủ tịch nước dành hàng trăm tỷ đồng tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp tết Nguyên đán và dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Bằng những việc làm thiết thực, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã đẩy nhanh tiến độ xem xét, xác nhận người có công với cách mạng, nhất là giải quyết những tồn đọng sau chiến tranh; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách ưu  đãi người có công với cách mạng, nhằm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng chính sách. Đặc biệt, ngành đã dành nhiều thời gian giải quyết hồ sơ còn tồn đọng theo hướng mở rộng phạm vi đối tượng ở các ngành, cấp huyện, cấp xã và trong nhân dân, đến nay gần 6.000 hồ sơ (liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh) tồn đọng ở cấp tỉnh trên cả nước được xem xét, giải quyết, đã xác nhận được gần 2.000 liệt sĩ, trên 2.600 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; những hồ sơ cần bổ sung hoàn thiện tiếp tục được xem xét giải quyết, những hồ sơ không đủ điều kiện đã kết luận và giải thích thấu tình đạt lý đối với đối tượng và thân nhân.

Cùng với việc xem xét công nhận người có công với cách mạng, chế độ trợ cấp ưu đãi và nhiều chế độ hỗ trợ khác đối với người và gia đình người có công với cách mạng cũng được triển khai thực hiện đồng bộ, như : chính sách bảo hiểm y tế; hỗ trợ về nhà ở;  ưu đãi trong giáo dục, đào tạo, việc làm; chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; vay vốn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người có công với cách mạng... Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở sự nghiệp nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng thường xuyên được nâng cấp, đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng; mộ liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ được tu bổ, tôn tạo, nâng cấp và được các cơ sở giáo dục tại địa phương chăm sóc; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng được triển khai đồng bộ và có hiệu quả.

Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công”, tặng nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng được phát triển sâu rộng ở tất cả các địa phương, nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng nhà nước chăm sóc ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người và gia đình người có công với cách mạng; đào tạo, bồi dưỡng thế hệ con em người có công với cách mạng phát huy truyền thống, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc quyết liệt của  các bộ, ngành, đoàn thể và nhân dân, các phong trào đã được thực hiện sâu, rộng và hiệu quả, như: Xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tặng nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng;  phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã tiếp nhận được sự ủng hộ hơn 400 tỷ đồng; xây mới gần 9.500 căn nhà tình nghĩa trị giá hơn 368 tỷ đồng, sửa chữa hơn 7.500 căn nhà trị giá hơn 117 tỷ đồng; tặng gần 11.700 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá hơn 31 tỷ đồng; 98% các Bà mẹ Việt Nam anh hùng được các tập thể, cá nhân nhận phụng dưỡng. 98,5% người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; trên 98% xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Đây là trang cơ sở dữ liệu giúp cho cơ quan chức năng quản lý về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; tạo điều kiện để nhân dân và thân nhân liệt sĩ có thể tra cứu, trao đổi thông tin về liệt sĩ, và thăm viếng mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ thông qua hình ảnh; đồng thời, có ý nghĩa sâu sắc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc tri ân các anh hùng liệt sĩ và chăm lo đời sống tinh thần của thân nhân liệt sĩ.

Bên cạnh kết quả nêu trên, vẫn còn tồn tại những khó khăn, bất cập trong việc xây dựng, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng như hệ thống văn bản hướng dẫn còn chồng chéo, nhiều nội dung chưa có hướng dẫn cụ thể; các chính sách ưu đãi chưa ban hành đồng bộ; sự phối hợp giữa các bộ, ngành có việc còn chưa chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra chưa bao phủ kịp thời, vẫn còn tình trạng giả mạo hồ sơ, trục lợi chính sách... Qua đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng và cả hệ thống chính trị, toàn xã hội nói chung đã nhận thấy và xác định cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để giải quyết, khắc phục trong thời gian tới.

Để phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020, 100% gia đình người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. Đây là vấn đề đặt ra trước mắt và lâu dài, đòi hỏi cần nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng; tăng cường vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác người có công; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong thực hiện công tác người có công với cách mạng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác này; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người có công với cách mạng. Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, trong đó sửa đổi căn bản, toàn diện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng./.

Đào Ngọc Lợi

Cục Người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội


Các bài viết khác

Lễ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng

Lễ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng
7 ngày trước

Một số giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Một số giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
12 ngày trước

Phòng và chống nạn cậy quyền, ỷ thế theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Phòng và chống nạn cậy quyền, ỷ thế theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
15 ngày trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2019
21 ngày trước

• Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (26 ngày trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý III-2019 (29 ngày trước)

• Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (1 tháng trước)

• Phiên làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX (1 tháng trước)

• Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay (1 tháng trước)

• Phát huy cao độ bài học cách mạng tháng Tám về công tác xây dựng Đảng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc (2 tháng trước)

• Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam phụng sự và liêm chính theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ (2 tháng trước)

• Xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (3 tháng trước)

• Khởi công xây dựng công trình “Nhà bia truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” (3 tháng trước)