Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

27/10/2020 | 208

Chiều 27/10/2020, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra phiên trù bị.

 

Đại hội có nhiệm vụ: thảo luận đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội tiến hành với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương” và chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9  đồng chí.

Sau bài phát biểu khai mạc phiên trù bị của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã trình bày dự thảo Chương trình đại hội và Quy chế đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, thông qua Quy chế làm việc của đại hội và nghe phổ biến một số nội dung về bầu cử trong Đảng.

Ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội và qquy chế làm việc của đại hội

Tiếp theo phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch Đại hội hướng dẫn nội dung và chia 300 đại biểu thành 6 tổ tiến hành họp, thảo luận góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo chương trình đại hội đã được thông qua, ngày mai (28/10) Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với các nội dung: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá XII; Trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII; Tham luận, thảo luận tại Hội trường; Phát biểu chỉ đạo Đại hội của đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 28/10, Đại hội sẽ công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lấy phiếu giới thiệu của Đại hội đối với nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối; Trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tham luận tại Hội trường; Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ nhất.

P.V


Các bài viết khác

Danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương với việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII và Đại hội XII của Đảng (1 tháng trước)

• Đồng chí Huỳnh Tấn Việt trúng cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao (1 tháng trước)

• Ngày làm việc thứ nhất (phiên chính thức) Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (1 tháng trước)

• Đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng bộ Khối đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (1 tháng trước)

• Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 tháng trước)

• Chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch (1 tháng trước)

• Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII (1 tháng trước)

• Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; xây dựng Đảng bộ Khối thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)