Thông báo

Tìm
Thông tin

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn ...

Thông báo về việc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức họp báo Họp báo tuyên truyền về ...

Thông báo về việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2015 - 2016

 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự kiến mở lớp Trung cấp lý luận ...

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính

 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với đơn vị có chức năng ...

Thông báo tổ chức Hội nghị cộng tác viên Dư luận xã hội tháng 5/2015.

 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban Dư luận xã hội tháng 5/2015.

Chương trình công tác tuyên giáo năm 2014

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Chương trình công tác tuyên giáo năm 2014. Tham khảo văn bản tại thư ...

Kế hoạch số 172-KH/ĐUK, ngày 28-11-2013

Kế hoạch số 172-KH/ĐUK, ngày 28-11-2013 của Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện ...

Thông cáo báo chí về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2012

 

Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2011

Trong hai ngày 28, 29 tháng 4 năm 2011, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2011, thảo luận và quyết nghị ...

Thông báo về việc tổ chức họp báo tuyên truyền về Lễ Tuyên dương chi bộ tiêu biểu và Lễ mít tinh kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức họp báo tuyên truyền về Lễ Tuyên ...