Thông báo về việc tổ chức họp báo tuyên truyền về Lễ Tuyên dương chi bộ tiêu biểu và Lễ mít tinh kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

25/01/2018 | 1692

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức họp báo tuyên truyền về Lễ Tuyên dương chi bộ tiêu biểu và Lễ mít tinh kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

Theo đó:
Thời gian tổ chức họp báo là một buổi sáng ngày 22/3/2017 (thứ Tư).

Địa điểm: Hội trường tầng 8, trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối, số 105B-107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. 

Thông tin chi tiết xin xem tại mục: Tài liệu – Văn kiện – Văn bản.

(Toàn văn Thông báo về việc chiêu sinh và mẫu đăng ký xem trong mục Tài liệu, Văn kiện, Văn bản)