Thông báo về việc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

21/09/2015 | 7292

 Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức họp báo Họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII.


 

 Theo đó:
Thời gian tổ chức họp báo là 8 giờ 30 ngày 29/9/2015.
Địa điểm: Hội trường 1605, tầng 16, trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối, số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
Thông tin chi tiết xin xem tại mục: Tài liệu – Văn kiện – Văn bản.