Thông báo về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2020

14/07/2020 | 98

Ngày 25/6/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Thông báo số 210-TB/TTBDCT về việc mở lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2020. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo. 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2020 (hệ không tập trung) cho cán bộ, công chức trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khu vực miền Nam.

1. Đối tượng và tiêu chuẩn

1.1. Đối tượng: cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng, phó phòng và tương đương; chuyên viên chuẩn bị dự thi chuyển ngạch chuyên viên chính.

1.2. Tiêu chuẩn:

- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

- Được cấp có thẩm quyền đồng ý cử đi học.

2. Thời gian học là 12 tháng, hình thức học có hai loại:

- Thứ nhất: Học vào các ngày thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần;

- Thứ hai: Học vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

3. Địa điểm: Hội Trường A Phân viện miền Nam, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, số 261 đường Hữu Nam, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Khai giảng: dự kiến trong tháng 7 năm 2020.

5. Học phí: dự kiến 9.000.000/học viên/khóa học (chín triệu đồng chẵn). Học phí trên chưa bao gồm tiền tài liệu (giáo trình) và đi nghiên cứu thực tế (môn học bắt buộc trong chương trình).

- Tiền mua tài liệu (giáo trình): 500.000/bộ (năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn);

- Tiền đi nghiên cứu thực tế: tùy thuộc vào tình hình cụ thể của lớp.

6. Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ được đựng trong túi (bì) hồ sơ, bên ngoài có ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, bao gồm các loại giấy tờ sau:

6.1. Đơn xin đi học.

6.2. Công văn (Quyết định) cử đi học của cấp có thẩm quyền.

 

BIỂU MẪU

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số………-TB/TTBDCT ngày          /2020)

Loại hình đăng ký:…………………………..

 

 

TT

Họ và

Tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Chức vụ

Đơn vị

Trình độ

Dự nguồn

Điện thoại, email

Nam

Nữ

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày       tháng        năm 2020

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên đóng dấu)

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020
2 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020
9 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2020
16 ngày trước

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K6-CT6

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K6-CT6
19 ngày trước

• Bế giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa I/2020 (23 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI năm 2020 (23 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương khóa 6 năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2020 (1 tháng trước)