Thông báo về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2017

06/04/2017 | 1995

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

*

Số 58-TB/TTBDCT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   

 Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2017

 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự kiến phối hợp mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2017 cho cán bộ, công chức trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

1. Đối tượng và tiêu chuẩn

1.1. Đối tượng: cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng, phó phòng và tương đương; chuyên viên chuẩn bị dự thi chuyển ngạch chuyên viên chính.

1.2. Tiêu chuẩn:

- Có trình độ học vấn tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

- Được cấp có thẩm quyền đồng ý cử đi học.

2. Thời gian: 9 tháng, học vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

3. Địa điểm: Hội trường P.704 (tầng 7), Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - số 107 (nhà B), Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

4. Khai giảng: dự kiến tháng 6 năm 2017 (Trung tâm sẽ có Thông báo cụ thể tới các đơn vị và cá nhân khi đảm bảo sĩ số học viên để tổ chức lớp).

5. Thời gian nhận đăng ký:

Trung tâm đề nghị các đơn vị lập danh sách đăng ký (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Phòng Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối trước ngày 10/5/2017 để bố trí, sắp xếp lớp.

Điện thoại liên hệ: Phòng Đào tạo: 080.45119./.

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Đ/c Phạm Quang Thao, PBT ĐUK (để b/cáo),

- Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo ĐUK (để p/hợp),

- Ban Giám đốc TT,

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đã ký

 

 

Đỗ Việt Hà

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IX năm 2018

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IX năm 2018
9 ngày trước

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa VIII năm 2018

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa VIII năm 2018
1 tháng trước

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2018

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2018
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII năm 2018

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII năm 2018
1 tháng trước

• Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa VI năm 2018 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2018 (2 tháng trước)

• Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2018 (3 tháng trước)

• Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IV năm 2018 (3 tháng trước)

• Giới thiệu cuốn sách chuyên khảo “Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” (4 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2018 (4 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III/2018 (4 tháng trước)

• Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2018 (4 tháng trước)

• Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2018 (5 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 1 năm 2018 (5 tháng trước)