Thông báo về việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2015 - 2016

31/08/2015 | 19393

 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự kiến mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2015-2016 cho cán bộ, công chức trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

 1. Đối tượng và tiêu chuẩn
1.1. Đối tượng: cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng, phó phòng và tương đương; chuyên viên chuẩn bị dự thi chuyển ngạch chuyên viên chính.
1.2. Tiêu chuẩn:
- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp cao đẳng trở lên;
- Được cấp có thẩm quyền đồng ý cho đi học.
2. Thời gian: học 9 tháng liên tục (trong giờ hành chính các ngày thứ Năm, thứ Sáu hằng tuần).
3. Địa điểm: Hội trường tầng 7 (P.703), Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
4. Khai giảng: dự kiến trong tháng 11 năm 2015 ( Trung tâm sẽ có Thông báo cụ thể tới các đơn vị và cá nhân khi đảm bảo sĩ số học viên để tổ chức lớp).
5. Học phí: theo quy định hiện hành của Nhà nước.
6. Thời gian nhận đăng ký:
Trung tâm đề nghị các đơn vị lập danh sách đăng ký (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Phòng Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối trước ngày 20/10/2015 để bố trí, sắp xếp lớp.
Điện thoại liên hệ: Phòng Đào tạo TTBDCT: 080.45119 (hoặc đ/c Nông Bích Thủy - Trưởng phòng Đào tạo: 0974.318.558).

(Toàn văn Công văn về việc chiêu sinh và mẫu đăng ký xem trong mục Tài liệu, Văn kiện, Văn bản)
 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị