Thông báo tuyển dụng công chức

12/07/2021 | 2851

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: 

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Văn phòng Đảng ủy Khối:

+ Số lượng: 06 chỉ tiêu

 

+ Vị trí tuyển dụng: chuyên viên

2. Đoàn Thanh niên Khối:

+ Số lượng: 05 chỉ tiêu

 

+ Vị trí tuyển dụng: chuyên viên

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển công chức cơ quan Đảng ủy Khối:

- Là công dân có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, có đầy đủ quyền công dân theo quy định của pháp luật.

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (vị trí thi tuyển Đoàn Thanh niên Khối có thể chưa là đảng viên) và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

- Tuổi dự tuyển[1]: theo yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng, bảo đảm có đủ thời gian để đóng BHXH phù hợp với điều kiện thực hiện chế độ hưu trí theo quy định của Bộ Luật Lao động (Phụ lục kèm theo).

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Được đào tạo và có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển (Phụ lục kèm theo).

- Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Thí sinh dự tuyển phải thi 02 vòng:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

b) Nội dung thi: gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh trình độ B1), 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Kết hợp Phỏng vấn và Viết. Thời gian thi Phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị), thi Viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

b) Nội dung thi: Tương ứng với từng vị trí dự tuyển.

  - Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

IV. HỒ SƠ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển do người có nhu cầu dự tuyển trực tiếp nộp (không được trả lại nếu không trúng tuyển), gồm:

(1). Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);

(2). Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền được lập chậm nhất 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

(3). Bản sao chứng thực: giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân; bản sao bằng tốt nghiệp đại học và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển (đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy xác nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

(4). Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương cấp trong thời hạn 30 ngày (tính đến ngày nộp hồ sơ);

(5). Bản sao công chứng giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có).

(6). 03 phong bì thư dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận; 03 ảnh 4x6 chụp trong 6 tháng gần nhất (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau của ảnh).

(7). Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (nộp khi trúng tuyển).

Hồ sơ đăng ký thi tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng. Ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gồm: địa chỉ liên lạc, điện thoại, e-mail (nếu có), … Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000đ/thí sinh

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 08/7-06/8/2021.

2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (phòng 407, nhà B, số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội). Điện thoại liên hệ 080.43528 (trong giờ hành chính). Cơ quan Đảng ủy Khối không chịu trách nhiệm về hồ sơ dự tuyển bị thất lạc khi gửi bưu phẩm.

3. Thời gian thi tuyển: dự kiến tháng 9/2021.

VI. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không đúng mẫu quy định, không đầy đủ danh mục theo quy định.

- Người dự tuyển không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

- Người dự tuyển không trực tiếp nộp hồ sơ.

- Hồ sơ nộp sau ngày 06/8/2021.

Hội đồng tuyển dụng sẽ kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, .. theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và thông báo kết quả thí sinh đủ hoặc không đủ điều kiện dự thi tuyển trên Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương./.

------------

PHỤ LỤC

(ban hành kèm theo Thông báo tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2021)

S

T

T

Vị trí cần tuyển dụng

Số lượng cần tuyển dụng

 

 

Hình thức tuyển dụng

 

Tiêu chuẩn cụ thể

Trình độ chuyên môn

Trình độ LLCT

Ngành, lĩnh vực được đào tạo

Kinh nghiệm công tác[2] hoặc yêu cầu khác

 

Độ

tuổi

 

Giới tính

I

Văn phòng Đảng ủy Khối

1

Chuyên viên Tổng hợp

01

 

Thi tuyển

Đại học trở lên

 

 

 

Các ngành thuộc nhóm Khoa học xã hội, Xây dựng Đảng

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tối thiểu 01 năm làm việc trong lĩnh vực phù hợp với vị trí tuyển dụng.

- Có ngoại hình phù hợp.

 

 

 

 

Không quá 50 tuổi

 

 

 

 

Nam, Nữ

2

Chuyên viên Tài chính đảng                                                          

01

 

 

 

Thi tuyển

Đại học trở lên

 

 

 

 

Nhóm ngành Tài chính,

Kế toán

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực phù hợp với vị trí tuyển dụng.

- Có ngoại hình phù hợp.

 

 

 

 

Không quá 50 tuổi

 

 

 

 

Nam, Nữ

3

Chuyên viên Hành chính-Quản trị

02

 

 

 

Thi tuyển

Đại học trở lên

 

 

 

Nhóm ngành Quản trị kinh doanh, Hành chính học

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực phù hợp với vị trí tuyển dụng.

- Có ngoại hình phù hợp.

 

 

 

 

Không quá 50 tuổi

 

 

 

 

Nam, Nữ

4

Chuyên viên Văn thư - Lưu trữ

 

02

 

 

Thi tuyển

Đại học trở lên

 

 

Nhóm ngành Văn thư, Hành chính học, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực phù hợp với vị trí tuyển dụng.

- Có ngoại hình phù hợp.

 

 

 

 

Không quá 50 tuổi

 

 

 

 

Nam, Nữ

II

Cơ quan Đoàn Khối

1

Chuyên viên

05

 

 

 

 

Thi tuyển

Đại học trở lên

 

 

 

 

Tất cả các

nhóm ngành

- Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội.

- Có ngoại hình phù hợp.

 

 

 

Từ 22-25 tuổi

 

 

 

Nam, Nữ

 [1] Thời điểm tính tuổi dự tuyển: từ ngày 01/7/2021.

[2] Thời gian công tác: tính tròn theo tháng, 01 năm (12 tháng), 02 năm (24 tháng), 05 năm (60 tháng).

 

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 (chi tiết đăng tại Mục TÀI LIỆU - VĂN BẢN - VĂN KIỆN)

 


Tài liệu khác

• Thông báo kết quả thi Vòng II kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021 (11 tháng trước)

• Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021 (12 tháng trước)

• Thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021 (1 năm trước)

• Thông báo kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021 (1 năm trước)

• Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021 (1 năm trước)

• Thông báo hoãn việc tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương năm 2021 (1 năm trước)

• Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021 (1 năm trước)

• Thông báo hoãn việc tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương năm 2021 (1 năm trước)

• Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021 (1 năm trước)

• Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021 (1 năm trước)

• Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2 năm trước)

• Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (7 năm trước)