Thông báo tổ chức Hội nghị cộng tác viên Dư luận xã hội tháng 5/2015.

15/05/2015 | 9079

 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban Dư luận xã hội tháng 5/2015.

Thành phần hội nghị: Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; các đồng chí cộng tác viên Dư luận xã hội và các đồng chí đại diện cấp ủy của những đảng bộ trực thuộc chưa cử cán bộ tham gia cộng tác viên.
Nội dung: Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo đánh giá khái quát tình hình tư tưởng và dư luận xã hội thời gian qua. Các đại biểu phản ánh, trao đổi về tình hình dư luận xã hội và tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối và nêu những đề xuất, kiến nghị với cấp trên.
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 21/5/2015 (sáng thứ năm).
Địa điểm: Hội trường tầng 16, số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng đề nghị các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối thông báo tới các đồng chí trong thành phần Hội nghị và tạo điều kiện để các đại biểu về dự đầy đủ để Hội nghị đạt kết quả tốt.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối