Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

06/04/2017 | 897

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

*

Số 50-TB/TTBDCT

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   

   Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với đơn vị có chức năng mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức trong tháng 4 năm 2017.

1. Tiêu chuẩn và đối tượng (đảm bảo một trong các điều kiện sau):

- Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; Lãnh đạo cấp Phòng và tương đương;

- Chuyên viên chính và tương đương chưa học khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

- Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch từ 04 năm trở lên (riêng đối với cán bộ, công chức khối bộ, ngành phải có chứng chỉ chuyên viên).

2. Thời gian học: 02 tháng, từ 18 giờ đến 21 giờ các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

3. Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - số 107 (nhà B) Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

4. Khai giảng: Ngày 11 tháng 4 năm 2017

 5. Liên hệ đăng ký

Phòng Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối: 080.45119./.

Nơi nhận:

- Như trên,

- Đ/c Phạm Quang Thao - PBT ĐUK (để b/cáo),

- Ban Giám đốc TTBDCT,

- Các phòng của Trung tâm,

- Lưu VPTT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Đỗ Việt Hà

 

 

f

Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2019

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2019
19 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2019

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2019
27 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2019

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2019
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2019

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2019
2 tháng trước

• Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2019 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2019 (2 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa I năm 2019 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XIV năm 2018 (4 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XVIII năm 2018 (5 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XVII năm 2018 (5 tháng trước)

• Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2018 (5 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XII năm 2018 (6 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XII năm 2018 (7 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa XI năm 2018 (7 tháng trước)