Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

06/04/2017 | 752

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

*

Số 20-TB/TTBDCT

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   

   Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO

mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp cho cán bộ, công chức trong tháng 6 năm 2016.

1.     Đối tượng và yêu cầu

1.1. Đối tượng đảm bảo một trong các tiêu chuẩn sau:

- Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương;

- Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có mức lương từ 5,02 trở lên;

- Công chức hành chính ngạch chuyên viên cao cấp (chưa có chứng chỉ chuyên viên cao cấp);

- Chuyên viên chính và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu từ 04 năm trở lên.

1.2. Yêu cầu: Đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

2. Thời gian học: 11 tuần, học vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần (sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).

3. Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương - số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

4. Khai giảng: Ngày 22/4/2017

5. Liên hệ đăng ký

Phòng Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối: 080.45119./.

Nơi nhận:

- Như trên,

- Đ/c Phạm Quang Thao - PBT ĐUK (để b/cáo),

- Ban Giám đốc TTBDCT,

- Các phòng của Trung tâm,

- Lưu P.HC.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Đỗ Việt Hà

 

 

 

f

Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XVII năm 2018

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XVII năm 2018
11 ngày trước

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2018

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2018
12 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XII năm 2018

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XII năm 2018
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XII năm 2018

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XII năm 2018
2 tháng trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa XI năm 2018 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XI năm 2018 (2 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở khóa II năm 2018 (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2018 (3 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở khóa I năm 2018. (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K2 năm 2018. (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IX năm 2018 (4 tháng trước)

• Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa VIII năm 2018 (4 tháng trước)

• Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2018 (4 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII năm 2018 (5 tháng trước)