Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính

08/08/2015 | 2698

 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với đơn vị có chức năng mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính cho cán bộ, công chức vào tháng 10 năm 2015.

 1. Tiêu chuẩn và đối tượng (đảm bảo một trong các điều kiện sau):
- Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; Lãnh đạo cấp Phòng và tương đương;
- Chuyên viên chính và tương đương chưa học khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính
- Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch từ 03 năm trở lên.
 2. Thời gian học: 02 tháng, từ 18 giờ đến 21 giờ các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

3. Địa điểm: Hội trường tầng 7 (P.703), trụ sở Cơ quan Đảng ủy Khối, số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

4. Kinh phí: 3.400.000đ/học viên (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).
5. Khai giảng: Trung tâm sẽ có Thông báo cụ thể tới các đơn vị và cá nhân khi đảm bảo sĩ số học viên để mở lớp.
6. Thời gian nhận đăng ký
Đề nghị các đơn vị lập danh sách đăng ký (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Trung tâm theo địa chỉ: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội trước ngày 25/9/2015. (Mẫu đăng ký xem trong mục: Tài liệu, Văn kiện, Văn bản)

Điện thoại liên hệ: Phòng Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối: 080.45119 (hoặc đ/c Nông Bích Thủy: 0974.318.558)