Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020

10/06/2020 | 185

Từ ngày 08/5 đến 31/5/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã thẩm định nội dung cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951-2020 theo chức năng và thẩm quyền được giao.

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nhận định: Ban soạn thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951-2020” đã biên soạn, biên tập đúng quy trình; đảm bảo tính Đảng, tính khoa học trong nghiên cứu lịch sử, các sự kiện lịch sử của Đảng bộ, của ngành Ngân hàng. Các tư liệu lịch sử được thể hiện trong cuốn sách phong phú, sinh động, có tác dụng giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống hào hùng của lớp lớp cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng. Bố cục cuốn Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951-2020 là hợp lý, khoa học, lôgic; các tên chương, mục đảm bảo chính xác với phân kỳ lịch sử, thống nhất với nội dung của lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 1948-2018.

Về kết quả thẩm định bản thảo cuốn sách, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nêu rõ: Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương (1951-2020) về cơ bản đã làm rõ được nét đặc trưng của ngành Ngân hàng và cán bộ, đảng viên của ngành, tái hiện được bức tranh lịch sử sinh động, chân thực và quá trình xây dựng ngành Ngân hàng ngày càng lớn mạnh, của Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương qua các thời kỳ. Cuốn sách được hoàn thành góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của ngành nói riêng, của toàn Đảng bộ Khối nói chung; tạo động lực để Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng ngành Ngân hàng góp phần củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước trong thời kỳ mới.

Tiếp thu kết quả thẩm định của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đối với cuốn sách, đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương khẳng định: Đây là công trình khoa học, lịch sử đảng có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng, kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam, phát hành đúng vào dịp đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương lần thứ XXIV, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác tuyên truyền sau khi cuốn sách được xuất bản, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy, Ban Chỉ đạo và Ban biên soạn cuốn sách tiếp thu những ý kiến đóng góp, đồng thời, bổ sung, chỉnh sửa bố cục và nội dung để hoàn chỉnh bản thảo trước khi xin giấy phép in, phát hành. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề xuất: Phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951-2020 tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành. Phát động việc nghiên cứu, học tập và tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương trong hệ thống đào tạo của ngành trong các kỳ sinh hoạt đảng ở các chi bộ cũng như các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương cho thế hệ trẻ; Đưa cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương (1951-2020) vào các thiết chế văn hóa: Phòng Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; giới thiệu các nghiên cứu, bình luận chuyên sâu về lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhằm phổ biến rộng rãi các giá trị lịch sử truyền thống của Đảng bộ ngành Ngân hàng trong cán bộ, đảng viên, và nhân dân./.

Bùi Thị Tuyết Mai

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 


Các bài viết khác

Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc

Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc
7 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020
14 ngày trước

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo
29 ngày trước

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba
1 tháng trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020 (1 tháng trước)

• Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020 (2 tháng trước)

• Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối (2 tháng trước)

• Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2020 (3 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan Trung ương trong điều kiện hiện nay (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020 (5 tháng trước)