Tập huấn nghiệp vụ về đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

23/03/2019 | 155

Ngày 22/3/2019, tại tỉnh Yên Bái, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.  

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng khẳng định, Ban Chỉ đạo 94 Đảng bộ Khối được thành lập từ tháng 10/2018, qua hơn 5 tháng hoạt động đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Điều này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn của các đảng ủy trực thuộc và Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 94 Đảng bộ Khối cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc 94 Đảng bộ Khối, các đảng ủy trực thuộc áp dụng những kiến thức đã được tập huấn để tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để chủ động dự báo tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo; chủ động trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề và những kinh nghiệm thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức, nhận diện âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 94 Đảng bộ Khối, các đảng ủy trực thuộc cùng hệ thống chính trị phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng về tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; quan tâm chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tích, kết quả nội bật trong toàn Đảng bộ; chủ động dự báo tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay ở đơn vị, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo; chủ động trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; đấu tranh kiên quyết và không khoan nhượng đối với những thế lực thù địch, những phần tử xấu, cơ hội; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

P.V

 

f

Các bài viết khác

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước
7 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
19 ngày trước

Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
23 ngày trước

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị
28 ngày trước

• Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối (28 ngày trước)

• Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản (1 tháng trước)

• Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 (1 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười sáu (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai (2 tháng trước)

• Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác thanh niên trong tình hình mới (3 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với đại diện Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (3 tháng trước)