Tập huấn nghiệp vụ tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025

25/02/2020 | 1256

Ngày 24/2/2020, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Hội nghị có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị là để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng công tác và nhất là xây dựng bản lĩnh chính trị, tuân thủ tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác đạt được ngày càng cao.

Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 11/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hướng dẫn một số nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, các nội dung được trao đổi kỹ lưỡng giúp cấp ủy các đơn vị có được những thông tin cần thiết, cụ thể để tổ chức thành công đại hội trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân cho biết, để chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Bộ Tài chính đặt ra hai nhiệm vụ cơ bản: Một là, tiếp tục quán triệt toàn diện, sâu sắc các quy định của Đảng về tổ chức đại hội đảng các cấp với những yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, cách làm cụ thể, trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên; tiếp tục nghiên cứu để thực hiện tốt những quy định mới của Trung ương, của cấp ủy cấp trên. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới… Hai là, các cấp ủy cần làm rõ hơn, đồng bộ, thống nhất cao hơn, bảo đảm tốt chất lượng về nội dung, các bước, quy trình, tiến độ các hoạt động trước, trong và sau đại hội. Trong đó, công tác xây dựng văn kiện với những yêu cầu, bố cục, nội dung, tiến độ có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ cho việc tổ chức đại hội thành công mà quan trọng hơn là cơ sở, căn cứ, định hướng, những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trong 3 - 5 năm tới đây.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân đề nghị, các đại biểu chủ động, tập trung nghiên cứu tài liệu, cố gắng nắm bắt các quy định, cách làm, phương pháp, trình tự tổ chức, đúng thẩm quyền, trách nhiệm, từ đó để liên hệ vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đại hội của cấp mình đúng kế hoạch, đúng quy định.

 

 


Các bài viết khác

Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm

Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm
10 ngày trước

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2022
12 ngày trước

Trao quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trao quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020
13 ngày trước

Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022
16 ngày trước

• Điểm mới trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (19 ngày trước)

• Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ điểm (20 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ (25 ngày trước)

• Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Chi bộ Đoàn Thanh niên Khối, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức thành công đại hội chi bộ (27 ngày trước)

• Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức cuộc thi: “90 mùa xuân: sắt son niềm tin với Đảng” (29 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)

• Chi bộ Ban Tổ chức thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020 (1 tháng trước)