Tập huấn nghiệp vụ tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025

25/02/2020 | 1421

Ngày 24/2/2020, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Hội nghị có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị là để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng công tác và nhất là xây dựng bản lĩnh chính trị, tuân thủ tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác đạt được ngày càng cao.

Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 11/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hướng dẫn một số nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, các nội dung được trao đổi kỹ lưỡng giúp cấp ủy các đơn vị có được những thông tin cần thiết, cụ thể để tổ chức thành công đại hội trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân cho biết, để chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Bộ Tài chính đặt ra hai nhiệm vụ cơ bản: Một là, tiếp tục quán triệt toàn diện, sâu sắc các quy định của Đảng về tổ chức đại hội đảng các cấp với những yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, cách làm cụ thể, trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên; tiếp tục nghiên cứu để thực hiện tốt những quy định mới của Trung ương, của cấp ủy cấp trên. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới… Hai là, các cấp ủy cần làm rõ hơn, đồng bộ, thống nhất cao hơn, bảo đảm tốt chất lượng về nội dung, các bước, quy trình, tiến độ các hoạt động trước, trong và sau đại hội. Trong đó, công tác xây dựng văn kiện với những yêu cầu, bố cục, nội dung, tiến độ có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ cho việc tổ chức đại hội thành công mà quan trọng hơn là cơ sở, căn cứ, định hướng, những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trong 3 - 5 năm tới đây.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân đề nghị, các đại biểu chủ động, tập trung nghiên cứu tài liệu, cố gắng nắm bắt các quy định, cách làm, phương pháp, trình tự tổ chức, đúng thẩm quyền, trách nhiệm, từ đó để liên hệ vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đại hội của cấp mình đúng kế hoạch, đúng quy định.

 

 


Các bài viết khác

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
hôm qua

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế
4 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
10 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
20 ngày trước

• Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)