Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018

15/09/2018 | 229

Trong hai ngày 13-14/9/2018 tại Quảng Ninh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Vũ Đức Chính, hàm Vụ trưởng Vụ Trung ương I; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đại diện Thường trực cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Sa Như Hòa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Nghiêm  Phú Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương truyền đạt các chuyền đề: công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp. Sau mỗi chuyên đề, Hội nghị đã giành thời gian để các đồng chí báo cáo viên trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và giải đáp một số câu hỏi của đại biểu tham dự Hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cần phải được đặc biệt coi trọng, phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này. Đồng chí đề nghị: các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối sau lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, phát huy kiến thức, kinh nghiệm đã lĩnh hội được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát giữa ủy ban kiểm tra các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên. Tiếp tục kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp theo quy trình, quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường sự đoàn kết, ý chí và hành động, đảm bảo tốt dân chủ trong Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Vân Thanh

f

Các bài viết khác

Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
11 ngày trước

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng
3 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
5 tháng trước

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng
7 tháng trước

• Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng (11 tháng trước)

• Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2017 (11 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong công tác kiểm tra, kỷ luật đảng (2 năm trước)

• Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ VII Ủy ban Kiểm tra Trung ương (2 năm trước)

• Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện vụ, việc tham nhũng, lãng phí thông qua kiểm toán (2 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát (2 năm trước)

• Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kiểm tra công tác bồi dưỡng chính trị và tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (2 năm trước)

• Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng (3 năm trước)

• Thông báo về Phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (3 năm trước)