Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018

15/09/2018 | 1010

Trong hai ngày 13-14/9/2018 tại Quảng Ninh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Vũ Đức Chính, hàm Vụ trưởng Vụ Trung ương I; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đại diện Thường trực cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Sa Như Hòa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Nghiêm  Phú Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương truyền đạt các chuyền đề: công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp. Sau mỗi chuyên đề, Hội nghị đã giành thời gian để các đồng chí báo cáo viên trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và giải đáp một số câu hỏi của đại biểu tham dự Hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cần phải được đặc biệt coi trọng, phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này. Đồng chí đề nghị: các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối sau lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, phát huy kiến thức, kinh nghiệm đã lĩnh hội được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát giữa ủy ban kiểm tra các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên. Tiếp tục kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp theo quy trình, quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường sự đoàn kết, ý chí và hành động, đảm bảo tốt dân chủ trong Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Vân Thanh


Các bài viết khác

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
5 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
6 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
6 tháng trước

Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm,  đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019
10 tháng trước

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (11 tháng trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (1 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (1 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng (2 năm trước)

• Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng (2 năm trước)

• Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2017 (2 năm trước)