Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

11/04/2019 | 254

Thực hiện Chương trình làm việc của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội,  năm 2019, ngày 10/4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Thụ, Phó Bí thư Thường trực cùng đông đảo cán bộ, đảng viên là các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra thuộc các đảng bộ cơ sở; cùng cấp ủy các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác Đảng tại Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội …

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan nêu rõ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ta đã khẳng định, “kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng”, do đó, “lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không có kiểm tra, thì coi như không có lãnh đạo”. Đối với Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, đã góp phần giúp Đảng bộ hoàn thành tốt công tác Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một trong những công tác khó khăn, phức tạp, các quy định về lĩnh vực này còn mang tính chất khái quát cao, cần có hướng dẫn cụ thể hơn nữa. Vì thế, hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác này đối với các cấp ủy viên, thành viên Ủy ban kiểm tra làm công tác kiểm tra, giám sát là rất thiết thực.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên là những người có kinh nghiệm đến từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu 3 chuyên đề, gồm: Kỹ năng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng. Đồng thời, trao đổi một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn làm công tác Đảng tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội …

Với Kỹ năng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chuyên đề tập trung làm rõ ý nghĩa, tác dụng, khái niệm, nguyên tắc kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng ở cơ sở cũng như tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cơ bản, hình thức kiểm tra, giám sát. Theo đó, tư tưởng chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được đúc kết từ thực tiễn là: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Nội dung này có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau, và được thể hiện trên những vấn đề như, sau khi có nghị quyết, chỉ thị phải có kế hoạch tổ chức thực hiện và chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, có nền nếp, không thụ động chờ vụ việc xảy ra rồi mới xem xét, giải quyết; phải thường xuyên nắm vững tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kịp thời biểu dương, cổ vũ mặt tích cực, tiến bộ, ngăn ngừa khắc phục mặt tiêu cực, lạc hậu, nhằm chủ động ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất khuyết điểm. Khi phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải xem xét, xử lý công minh, chính xác, kịp thời, không để sai lầm, khuyết điểm phát triển từ nhẹ đến nặng, từ không nghiêm trọng đến nghiêm trọng, từ một đảng viên, một tổ chức đảng vi phạm đến nhiều đảng viên, nhiều tổ chức vi phạm…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội khẳng định, qua đợt tập huấn này đã đạt mục tiêu đề ra, đó là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy và thành viên Ủy ban kiểm tra làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp, giúp nắm vững và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội yêu cầu sau đợt tập huấn này, các cấp ủy đảng trực thuộc và Ủy ban Kiểm tra vận dụng những kiến thức, kỹ năng về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác này trong năm 2019 theo chương trình đã đề ra.

P.V

 


Các bài viết khác

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 giờ trước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng
5 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
13 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang
13 ngày trước

• Hội nghị chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19 ngày trước)

• Tọa đàm về “Công tác xây dựng Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (20 ngày trước)

• Hội thảo khoa học “Hội Nông dân Việt Nam - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng mẫu hình người nông dân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (20 ngày trước)

• Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019 (1 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1 tháng trước)

• Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Cục Tài chính và quản lý đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (1 tháng trước)