Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng soạn thảo văn bản

28/04/2023 | 502

Sáng 28/4/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối và cán bộ phụ trách công tác văn phòng cấp ủy tại các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị và chánh văn phòng hoặc phó chánh văn phòng, cấp ủy viên phụ trách công tác văn phòng cấp ủy các đảng ủy trực thuộc

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng, công tác văn phòng cấp uỷ có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng cũng như các cấp uỷ đảng. Công tác văn phòng cấp uỷ có chất lượng tốt là một điều kiện quan trọng đảm bảo hoạt động lãnh đạo, điều hành của các cấp uỷ thông suốt, khoa học và hiệu quả… Do đó, việc phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng cấp ủy vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ của các cấp ủy đảng hiện nay.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, những năm qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, nhất là nâng cao chất lượng các văn bản phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy. Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy được Đảng ủy Khối và nhiều cấp ủy trực thuộc tổ chức thường xuyên hằng năm đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ đạt được, thì một bộ phận cán bộ văn phòng cấp ủy của các đảng ủy trực thuộc, cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng ủy Khối làm việc chưa hiệu quả, chất lượng tham mưu còn hạn chế; kỹ năng, trình độ tham mưu văn bản chỉ đạo cho cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu, chưa ngang tầm nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Để góp phần phát huy những ưu điểm, lợi thế sẵn có, khắc phục những hạn chế, tồn tại, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối và cán bộ phụ trách công tác văn phòng cấp ủy tại các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Để Hội nghị đạt được nhiều kết quả, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, các đồng chí cán bộ, công chức phụ trách công tác văn phòng cấp ủy của các đảng ủy trực thuộc và cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối nghiêm túc tham gia đầy đủ 02 buổi tập huấn. Đây là dịp để các đồng chí được bồi dưỡng thêm về chuyên môn, kỹ năng tham mưu, soạn thảo văn bản; đồng thời là cơ hội tốt để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác. Các đồng chí báo cáo viên Hội nghị cần tập trung vào bồi dưỡng kỹ năng cụ thể trong soạn thảo văn bản của Đảng, phần lý thuyết chung có thể khái lược nhưng khi trao đổi cần làm rõ sự khác biệt giữa các thể loại văn bản, những điều quan trọng cần chú ý khi soạn thảo mỗi thể loại văn bản.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng Hội nghị sẽ thu được nhiều kết quả thiết thực, đáp ứng được yêu cầu của các đảng bộ, của cấp ủy các cấp, từ đó góp phần nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng soạn thảo văn bản của cán bộ, công chức phụ trách công tác văn phòng cấp ủy trong Đảng bộ Khối; cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối; góp phần khẳng định vị trí, tầm quan trọng của Đảng bộ Khối, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Trong thời gian tập huấn một ngày, các đồng chí dự Hội nghị được cung cấp đầy đủ thông tin về hệ thống văn bản của Đảng, của Nhà nước và quan trọng hơn là bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tham mưu, soạn thảo văn bản qua 02 chuyên đề: Hệ thống văn bản và công tác biên soạn văn bản của Đảng do đồng chí Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương báo cáo; Hệ thống văn bản và công tác biên soạn văn bản quản lý nhà nước do PGS.TS Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng, Học viện Hành chính quốc gia báo cáo.

M.P


Các bài viết khác

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
9 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017
5 năm trước

Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.
6 năm trước

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
6 năm trước

• Ban Tuyên giáo Trung ương:Trao tặng Huy hiệu 50 năm, 30 năm tuổi Đảng cho ba đồng chí đảng viên (6 năm trước)

• Nhìn lại kết quả sau một năm hoạt động của Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (7 năm trước)

• Đảng ủy Thanh tra Chính phủ: Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đảng-Đoàn thể và Vụ Pháp chế (7 năm trước)

• Về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (8 năm trước)

• Tin buồn (8 năm trước)

• Đảng ủy Khối tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy (8 năm trước)

• Hội nghị lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2014 khu vực miền Trung - Tây Nguyên (8 năm trước)

• Một số hoạt động nổi bật của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong tháng 7/2014. (8 năm trước)

• Nghị định mới về thi đua, khen thưởng (8 năm trước)

• 6 tháng đầu năm 2014: 2.117 lượt địa chỉ IP của các cơ quan nhà nước bị nhiễm mã độc (8 năm trước)