TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

21/10/2015 | 889

Tham luận của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kế hoạch số 74-KH/ĐUK ngày 22/01/2014 , kết luận số 151-KL/ĐUK ngày 30/10/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW; Chương trình hành động số 492-Ctr/ĐU ngày 12/8/2013 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao… Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định: Công tác dân vận có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và càng đặc biệt quan trọng hơn khi những năm gần đây các thế lực thù địch thông qua chiến lược diễn biến hòa bình, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chống phá ta về nhiều mặt, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Mặt khác tình hình kinh tế từ trong nước và trên thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh chung, đời sống cán bộ viên chức nói chung và cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao nói riêng còn nhiều khó khăn.

Để phù hợp với với đặc thù chức năng nhiệm vụ của mình, Đảng ủy Viện rất chú trọng thực hiện công tác dân vận trên 02 phương diện: 

Một là, thực hiện công tác dân vận ngay trong nội bộ đơn vị, tức là trong Đảng bộ, đơn vị, mà đối tượng hướng tới là toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức cơ quan để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện công tác dân vận, nội dung này cũng trên cơ sở quán triệt tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đó là: đảng viên trong Khối các cơ quan Tung ương vừa là chủ thể vừa là đối tượng của công tác dân vận.

Hai là, thực hiện công tác dân vận thông qua việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát mà cụ thể là thông qua thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp và đối tượng hướng tới chính là người dân.

Ở phương diện thứ nhất:

Công tác triển khai: cùng với việc mời báo cáo viên của trực tiếp giúp quán triệt Nghị quyết Trung ương và cấp ủy phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch của Đảng ủy Khối, của Đảng bộ về công tác dân vận cho đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị nắm vững, phân công đồng chí Phó Bí thư  trực tiếp phụ trách Ban Dân vận và công tác dân vận, chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận.

 Trong tổ chức thực hiện chúng tôi đặc biệt chú trọng tới vai trò nêu gương, vai trò tiên phong gương mẫu, trước hết là nêu gương của những đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền đến các cán bộ, đảng viên ở các chi bộ, kể cả trong các tổ chức quần chúng như Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, bởi  tính gương mẫu có sức lôi cuốn rất mạnh mẽ “một tấm gương sáng sẽ hơn rất nhiều những bài diễn văn”. Chúng tôi gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; ở một số chi bộ, các đồng chí lãnh đạo nêu gương bằng việc giải quyết những vụ án lớn, phức tạp, một số kiểm sát viên sắp nghỉ hưu nhưng vẫn nêu gương bằng việc nhận những vụ việc khó khăn, phức tạp đi xét xử cách xa trụ sở hàng trăm km, đi nhiều ngày... làm đến ngày cuối cùng, mai về hưu hôm nay còn làm việc, nhiều đồng chí Lãnh đạo Viện đến trụ sở cơ quan làm việc liên tục cả ngày lễ, thứ 7 chủ nhật..., kết quả công tác  nhiều đơn vị hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết vụ án các loại không để xảy ra oan, sai, nhiều vụ án lớn về chính trị, kinh tế, tham nhũng, trị an xã hội, các vụ án dư luận xã hội quan tâm đã giải quyết tốt, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao... qua đó Đảng bộ đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Trong 05 năm Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng:

- Năm 2010: tặng Cờ tổ chức đảng cơ sở trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2006 - 2010 (Đảng bộ Trường Đạo tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát nay là Đại học Kiểm sát Hà Nội); 01 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2006 - 2010 (đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm).

- Năm 2012: tặng Cờ 01 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2008 - 2012 (Đảng bộ Cục Điều tra); tặng Bằng khen 01 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2008 - 2012 (Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy).

- Năm 2013: tặng Cờ thi đua 01 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2009 - 2013 (Chi bộ Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng); tặng Bằng khen 01 tổ chức cơ đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch,vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liền 2011 - 2013 (Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội); tặng Bằng khen 01 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2009 - 2013 (Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính); tặng Bằng khen 07 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2009 - 2013).

- Năm 2014: 02 tổ chức cơ sở đảng được khen thưởng điển hình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Đảng bộ Văn phòng và Đảng bộ Cục Điều tra); tặng bằng khen 01 đảng viên là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2010 - 2014 (đồng chí Trần Công Phàn, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao); 01 tổ chức cơ sở đảng và 01 đảng viên được khen thưởng về việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” (Chi bộ Thanh tra và đồng chí Nguyễn Thị Yến, Ủy viên Ban Thường vụ, phụ trách công tác Dân vận của Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao). Tặng Bằng khen 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Đảng bộ Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao).

Nhiều đơn vị được tặng Bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, của Chính phủ…

Ở phương diện thứ hai:

Chúng tôi xác định chủ thể công tác dân vận hướng tới là người dân. Ở phương diện này chúng tôi đặc biệt chú trọng tới dân vận qua công tác giải quyết đơn, tiếp công dân và giải quyết các vụ án cụ thể. Với đặc thù chức năng nhiêm vụ trong công tác Kiểm sát giải quyết các loại án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, vv… số lượng thụ lý giải quyết đơn hàng năm rất lớn, tính chất vụ việc lại hết sức phức tạp, nhất là các vụ án dân sự, hành chính liên quan tới đất đai, nhà cửa, tới thu hồi đất và đền bù giải tỏa, thực tế khi giải quyết các vụ án loại này có sự phản ứng quyết liệt của người dân với chính quyền và các cơ quan quản lý, như: xuất hiện băng rôn khẩu hiệu với những nội dung biểu hiện có sự  kích động của các phần tử xấu.

Trước tình hình trên, công tác tiếp dân xử lý đơn đã được Lãnh đạo Viện rất quan tâm và có biện pháp chỉ đạo cụ thể tích cực, ở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có 01 đơn vị cấp Vụ chuyên trách tham mưu cho Lãnh đạo Viện làm công tác này, Lãnh đạo Viện định kỳ tiếp dân, nhiều vụ việc đồng chí Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng trực tiếp đối thoại với người dân, qua đó đã giảm đáng kể tình trạng khiếu nại bức xúc kéo dài tại Viện Kiểm sát.

Tại phiên tòa, các kiểm sát viên đã chủ động làm tốt công tác dân vận bằng việc cùng Hội đồng xét xử phân tích sâu sắc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những qui định của pháp luật dân sự, luật đất đai và những văn bản hướng dẫn thi hành để người dân hiểu, đồng thời chú trọng dành nhiều thời gian và tạo điều kiện cho các bên tham gia đối thoại, thương lượng tại tòa.

 Trường hợp chính quyền hoặc các cơ quan Nhà nước ra quyết định hành chính sai cũng được làm rõ để xét xử  khách quan tránh để dân hiểu lầm là cơ quan pháp luật bênh chính quyền hoặc không dám xét xử chính quyền. Trong thực tế chúng tôi cũng đã kiên quyết hủy không ít những quyết định hành chính thiếu căn cứ của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước.

Chính sự kiên trì phân tích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với chủ động gợi mở để các bên hòa giải, thương lượng, đối thoại trực tiếp trong hoạt động xét xử các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại đã đem lại hiệu quả rất cao, người dân tin tưởng hơn vào các cơ quan pháp luật, có vụ chính quyền thấy quyết định sai nên chủ động điều chỉnh quyết định hành chính đã ban hành, có vụ người dân hiểu được nên rút kháng cáo, hoặc tuy không thỏa mãn được yêu cầu kháng cáo nhưng họ không phản ứng quá khích, vì qua xét xử họ hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như hiểu được nghĩa vụ của mình với xã hội…

Có thể nói trong xét xử các loại án trên các kiểm sát viên đã làm hết sức mình, kiên trì làm tốt công tác dân vận qua từng vụ án, thực hiện đúng tư tưởng Hồ Chí Minh đó là “Dân vận là vận động tất cả lực lượng, của mỗi một người dân không để sót một người dân nào góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc của Chính phủ, đoàn thể giao cho”.

Có thể khẳng định hiệu quả công tác dân vận qua giải quyết những vụ án này là rất lớn, nó không đơn thuần chỉ là giải quyết vụ việc mà thông qua đó chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự thấm được vào người dân, chạm được tới trái tim của họ, góp phần rất lớn vào việc ổn định tình hình, ngăn chặn phát sinh thành điểm nóng, tránh được kẻ địch lợi dụng lôi kéo người dân chống phá Đảng, Nhà nước. Có những vụ án rõ ràng đường lối xét xử nếu chiếu theo quy định của pháp luật có phần không nghiêm, tuy nhiên sau khi cân nhắc, chúng tôi đồng tình với kết quả xét xử và quyết định của Hội đồng xét xử với ý nghĩa tính nhân văn của phiên tòa được đề cao, bị cáo và tất cả những người tham dự phiên tòa đều tâm phục khẩu phục, để phiên tòa như một buổi rút kinh nghiệm nhận thức về pháp luật, về đề cao giá trị chuẩn mực đạo đức trong xã hội và thượng tôn pháp luật.

Nguyên nhân có được kết quả trên là do:

- Đảng viên, cán bộ trong Đảng bộ thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Có khả năng phân tích, đánh giá , giải quyết sự việc một cách khoa học mang tính thuyết phục.

- Huy động được cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận./.

Còn tiếp...

Ban Biên tập

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ
10 tháng trước

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay
1 năm trước

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới
1 năm trước

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng
1 năm trước

• Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay (1 năm trước)

• Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết hoạt động thực tiễn góp phần vào công tác xây dựng Đảng (2 năm trước)

• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (2 năm trước)

• Vai trò của công tác tư tưởng trong tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay (2 năm trước)

• Tinh thần “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (2 năm trước)

• Kế thừa những giá trị Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới (2 năm trước)

• Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam (3 năm trước)

• Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 - 7-4-2017) : Bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn (3 năm trước)

• Tọa đàm khoa học về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. (3 năm trước)

• Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam” (3 năm trước)