Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

17/04/2014 | 1794

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

Nội dung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Việc thành lập và kết quả hoạt động của Bộ phận giúp việc các cấp ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đánh giá việc triển khai học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và các chuyên đề hằng năm. Việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp chi bộ. Đánh giá tác động của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Phát hiện những mô hình tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

 


Thường trực Đảng ủy Khối trao giải thưởng
tại Hội thi thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ"
 
Theo Kế hoạch, trong quý II, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối sẽ làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Khối, Đảng ủy Hội Nhà báo Việt Nam và Đảng ủy Tạp chí Cộng sản. Quý III, sẽ làm việc với Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Đảng ủy Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia và Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao. Trong quý IV, sẽ làm việc với Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
 
Ban Biên tập
Nguồn tin: Đang cập nhật