Tài liệu - Văn bản - Văn kiện

Tìm
Tên tài liệuThể loạiTải về
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng Văn bản mới Tải về
Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay" Văn bản mới Tải về
Công văn về việc triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng Văn bản mới Tải về
Quy định về chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Văn bản mới Tải về
Công văn về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Văn bản mới Tải về
Công văn về việc tuyên truyền phòng, chống thiên tai Văn bản mới Tải về
Công văn về việc tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng Văn bản mới Tải về
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Văn bản mới Tải về
Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) Văn bản mới Tải về
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh" Văn bản mới Tải về
Về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong Văn bản mới Tải về
Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã Văn bản mới Tải về
Ke hoach sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 Văn bản mới Tải về
Kế hoạch biên tập, xuất bản sách ảnh "Những tấm gương điển hình, tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019" Văn bản mới Tải về
Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng năm 2019 Văn bản mới Tải về
Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2019 Văn bản mới Tải về
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2019 Văn bản mới Tải về
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới
Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Văn bản mới Tải về
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng Văn bản mới Tải về
Hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
12345678910...