Tài liệu - Văn bản - Văn kiện

Tìm
Tên tài liệuThể loạiTải về
Tài liệu Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 1948-2018 Tài liệu Tải về
Lịch thi đấu vòng loại bóng bàn chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Lịch thi đấu các môn thể thao chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối Văn bản mới Tải về
Lịch thi đấu môn Bóng đá trong Hội thao Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Điều lệ Hội thao Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Văn bản mới Tải về
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Văn bản mới Tải về
Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới Tài liệu Tải về
Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Văn bản mới Tải về
Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Chương trình làm việc năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Chương trình làm việc năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2018 Văn bản mới Tải về
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Văn bản mới Tải về
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Văn bản mới Tải về
Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Văn bản mới Tải về
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018) Văn bản mới Tải về
Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Văn bản mới Tải về
Công văn về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 Tài liệu Tải về
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Văn bản mới Tải về
Về việc Hướng dẫn lập các biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng Văn bản mới Tải về
Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc Văn bản mới Tải về
Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh cải cách hành chính của công tác đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Văn bản mới Tải về
12345678910