Tài liệu - Văn bản - Văn kiện

Tìm
Tên tài liệuThể loạiTải về
Hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Văn bản mới Tải về
Quyết định về việc lập các Tổ giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo đại hội đảng các cấp trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 Văn bản mới Tải về
Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 Văn bản mới Tải về
Quyết định thành lập Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 Văn bản mới Tải về
Quyết định thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 Văn bản mới Tải về
Quyết định thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 Văn bản mới Tải về
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019 Văn bản mới Tải về
Kế hoạch tổ chức, học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Văn bản mới Tải về
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) Văn bản mới Tải về
Kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Văn bản mới Tải về
Về việc gửi Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) Tài liệu Tải về
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng Văn bản mới Tải về
Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay" Văn bản mới Tải về
Công văn về việc triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng Văn bản mới Tải về
Quy định về chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Văn bản mới Tải về
Công văn về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Văn bản mới Tải về
Công văn về việc tuyên truyền phòng, chống thiên tai Văn bản mới Tải về
Công văn về việc tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng Văn bản mới Tải về
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Văn bản mới Tải về
Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) Văn bản mới Tải về
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh" Văn bản mới Tải về
Về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong Văn bản mới Tải về
Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã Văn bản mới Tải về
12345678910...