Tài liệu - Văn bản - Văn kiện

Tìm
Tên tài liệuThể loạiTải về
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2019 Văn bản mới Tải về
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới
Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Văn bản mới Tải về
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng Văn bản mới Tải về
Hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm với thành viên lãnh đạo cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Công văn về việc gửi báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 Văn bản mới Tải về
Công văn về việc báo cáo tổng kết công tác tổ chức XDĐ và kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 Văn bản mới Tải về
Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng Văn bản mới Tải về
Tài liệu Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 1948-2018 Tài liệu Tải về
Lịch thi đấu vòng loại bóng bàn chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Lịch thi đấu các môn thể thao chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối Văn bản mới Tải về
Lịch thi đấu môn Bóng đá trong Hội thao Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Điều lệ Hội thao Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Văn bản mới Tải về
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Văn bản mới Tải về
Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới Tài liệu Tải về
Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Văn bản mới Tải về
Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Chương trình làm việc năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Chương trình làm việc năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
12345678910...