Tài liệu - Văn bản - Văn kiện

Tìm
Tên tài liệuThể loạiTải về
Công văn về việc tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch) Văn bản mới Tải về
Công văn về việc tuyên truyền Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 14, năm 2019 - 2020 Văn bản mới Tải về
Công văn về việc báo cáo kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 Văn bản mới Tải về
Công văn 722-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng Văn bản mới Tải về
Quy định về chế độ báo cáo của các đảng ủy trực thuộc và các ban, đơn vị Đảng ủy Khối với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối Văn bản mới Tải về
Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW ngày 02/03/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII Văn bản mới Tải về
Công văn thảo luận văn kiện Đại hội Văn bản mới Tải về
Công văn số 8141-CV/BTGTW ngày 24/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 Văn bản mới
Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt nam (10/5/1995 - 10/5/2020 Văn bản mới Tải về
Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 Văn bản mới Tải về
Hướng dẫn công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp Văn bản mới Tải về
Tài liệu tham khảo về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ Tài liệu Tải về
Công văn về việc triển khai Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Văn bản mới Tải về
Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 08/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 Văn bản mới Tải về
Tài liệu học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư Văn bản mới Tải về
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về nhiệm vụ công tác năm 2020 Văn bản mới Tải về
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng Văn bản mới Tải về
Chương trình làm việc năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Văn bản mới Tải về
Chương trình làm việc năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2020 Văn bản mới Tải về
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV Văn bản mới Tải về
Công văn về việc tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai Văn bản mới Tải về
Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng Khởi (1960 - 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2020 Văn bản mới Tải về
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở Văn bản mới Tải về
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) Văn bản mới Tải về
Hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Văn bản mới Tải về
12345678910...