Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

26/02/2022 | 1487

Chiều ngày 25-2-2022, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Hội nghị trực tuyến đến 65 điểm cầu trong cả nước. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị ở điểm cầu Hà Nội.

Tham dự điểm cầu tại Hà Nội có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương,  Đảng đoàn Quốc hội, Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ; Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, trưởng ban tổ chức cán bộ các đoàn thể chính trị xã hội ở Trung ương và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương. 

Tại điểm cầu các địa phương có các đồng chí bí thư, phó bí thư các tỉnh uỷ, thành uỷ; các đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban tổ chức các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương.

Qua gần 5 năm thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã luân chuyển 13.503 lượt cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận, thống nhất đánh giá: Từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, nhất là sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy định và kết luận về luân chuyển cán bộ, công tác luân chuyển cán bộ đã đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt, cơ bản theo đúng mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Qua thực hiện, các cấp uỷ, tổ chức đảng đều đánh giá việc ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các quy định có liên quan là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đồng thời đã xác định luân chuyển cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên và là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chất lượng cán bộ được nâng lên một bước, phần đông cán bộ luân chuyển có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực, uy tín, chấp hành sự phân công, bố trí công tác của các cấp có thẩm quyền; trong đó, nhiều đồng chí qua thời gian luân chuyển đã có sự trưởng thành toàn diện hơn và đã có những đóng góp nhất định vào kết quả, thành tích chung của địa phương, cơ quan, đơn vị, được cán bộ, đảng viên đánh giá tốt.

Luân chuyển cán bộ đã được các cấp lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, công khai, công tâm, minh bạch; góp phần khắc phục hiệu quả những tồn tại, yếu kém, khuyết điểm trong công tác luân chuyển cán bộ trước đây; đồng thời chủ động chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp kế cận cũng như lâu dài.

Việc lựa chọn địa bàn, chức danh và chuẩn bị nhân sự luân chuyển đã gắn kết chặt chẽ với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ cán bộ của Trung ương, địa phương có sự đổi mới, phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo phương châm làm đến đâu chắc đến đó, không đưa cán bộ đi luân chuyển theo đợt, chủ yếu sử dụng số lượng chức danh theo quy định để luân chuyển cán bộ, trường hợp thực sự cần thiết mới xem xét tăng thêm số lượng chức danh ngoài quy định.

Luân chuyển cán bộ đã từng bước kết hợp hài hoà, hiệu quả giữa mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ ở thực tiễn với tăng cường cán bộ có chất lượng cho những nơi có khó khăn về nguồn nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và gắn với quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; đồng thời góp phần khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ và kết hợp có hiệu quả việc thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp uỷ, chủ tịch UBND, cấp trưởng một số ngành lĩnh vực không là người địa phương.

Việc phân công, bố trí đối với cán bộ sau luân chuyển đã bám sát Kết luận của Bộ Chính trị và có sự đổi mới theo hướng phân công, bố trí công tác đã xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị và năng lực, sở trường, kết quả, sản phẩm công tác cụ thể của cán bộ sau luân chuyển, góp phần từng bước khắc phục tình trạng phân công, bố trí khép kín.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng và cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc lưạ chọn địa bàn, chức danh và chuẩn bị cán bộ luân chuyển; quan tâm, tạo điều kiện, môi trường công tác và thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình về cán bộ luân chuyển; chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, phân công, bố trí công tác và một số nội dung khác liên quan đối với cán bộ luân chuyển.

Bên cạnh đó, nhiều hạn chế, bất cập cũng được chỉ ra, đồng thời nêu những bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở kết quả sơ kết công tác luân chuyển cán bộ, các ý kiến trong hội nghị thống nhất cần tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ trong thời gian tới để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác cán bộ, đồng thời góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị cho phù hợp với các quy định hiện hành và yêu cầu thực tiễn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương (ảnh trên) ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của các đồng chí tham dự hội nghị. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương sẽ bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ và dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định số 98-QĐ/TW trình Bộ Chính trị. 

 

 

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
hôm qua

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
2 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
3 tháng trước

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (8 tháng trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (9 tháng trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 tháng trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11 tháng trước)

• Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (1 năm trước)

• Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)