Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW

19/05/2014 | 1137

84% người được hỏi ý kiến khẳng định Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã mang lại kết quả tích cực.

Sáng 19/5, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 62 điểm cầu trong toàn quốc.
Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.
 


Việc thực hiện Chỉ thị 03 tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, đẩy mạnh, dần đi vào nề nếp.
Ảnh VGP/Lê Sơn

Báo cáo đánh giá tóm tắt kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: 3 năm qua, nhất là trong năm 2013, việc thực hiện Chỉ thị 03 tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, đẩy mạnh, dần đi vào nền nếp. Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng dần đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được các cấp ủy chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Quy định về trách nhiệm nêu gương và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, theo hướng bám sát điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác. Việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị gắn bó hơn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua khác ở địa phương, đơn vị, trở thành động lực giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy ở nhiều nơi đã chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03 vào trong kế hoạch hằng năm, thành một trong những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của các ngành, địa phương. Kết quả học tập và làm theo Bác đã góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc ở nhiều địa phương, đơn vị; góp phần thực hiện các quy định chung của Đảng về thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm; nêu cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 được gắn kết với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, trọng tâm là khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết. Việc lựa chọn và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống được gắn với việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế.

Sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, các ban thường vụ cấp ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến độ giải quyết từng bước, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời gian nhất định. Ở nhiều nơi, cấp ủy và lãnh đạo chính quyền cùng bàn bạc, lựa chọn, quyết tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; có địa phương giải quyết dứt điểm tới 90% số vụ việc tồn đọng, yếu kém ở cơ sở. Nhiều nơi coi đây là giải pháp quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và công tác tư tưởng.

Nhiều địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những cách làm mới sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Kết quả nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thể hiện cụ thể bằng những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của nhiều địa phương, đơn vị.
 

Ảnh VGP/Lê Sơn

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức nhằm quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội với tinh thần “nói đi đôi với làm”. Kiên quyết khắc phục tình trạng “vẫn còn một số địa phương, cán bộ, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác”.

Thực hiện Chỉ thị phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gắn với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng cao các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03 và Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Các đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu tập trung đánh giá tình hình thực hiện, chia sẻ về những cách làm cụ thể, thẳng thắn nêu những mặt còn tồn tại ở các địa phương, cơ quan, đơn vị để bổ sung và làm rõ hơn những nhận định, đánh giá trong báo cáo của Trung ương; phân tích nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chỉ rõ, kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị được thể hiện cụ thể bằng những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đáng được ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng. Việc thực hiện Chỉ thị góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại nhiều cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém để quyết tâm khắc phục trong thời gian tới.

Đó là: Vẫn còn tình trạng thực hiện Chỉ thị một cách hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát, hiệu quả thực hiện chưa cao. Ở một số nơi vẫn còn tình trạng lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho sát hợp với điều kiện, nhiệm vụ của từng đơn vị. Nhiều nơi trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu thực hiện chưa tốt. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục, đào tạo trong nhà trường còn chậm. Trong tổ chức thực hiện, có tình trạng chưa đồng đều, thiếu thường xuyên, liên tục.
 
(Theo chinhphu.vn)
Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ
3 tháng trước

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng vào xây dựng Đảng hiện nay

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng vào xây dựng Đảng hiện nay
4 tháng trước

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
2 năm trước

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc
4 năm trước

• Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016 (4 năm trước)

• Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Giao ban Bộ phận giúp việc quý I năm 2016 (4 năm trước)

• Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 triển khai nhiệm vụ năm 2016 (4 năm trước)

• Kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ cơ sở (4 năm trước)

• Việc triển khai Chỉ thị 03 tại Đảng bộ Báo Đầu tư (4 năm trước)

• Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (4 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (5 năm trước)