Rèn luyện, tu dưỡng đạo đức là việc làm suốt đời

17/05/2013 | 1780

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

"Học và làm theo Bác" củng cố niềm tin với Đảng

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh mục đích của Hội nghị nhằm đánh giá những việc đã làm được cũng như những hạn chế, thiếu sót; phân tích nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm và bàn phương hướng tiếp tục thực hiện, đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp của mỗi tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị, trở thành ý thức tu dưỡng thường xuyên và trách nhiệm tự giác của từng cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Lê Hồng Anh cho biết trong 2 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã đạt được kết quả bước đầu, đang dần đi vào nền nếp, qua đó góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống và tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là tinh thần gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên cao hơn.

Một số vấn đề tiêu cực, tồn đọng lâu năm gây bức xúc trong dư luận tại địa phương, đơn vị đã được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên được nâng cao, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh một số kết quả đạt được như trên, đồng chí Lê Hồng Anh cũng đề nghị nhìn nhận một cách nghiêm túc về những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt một số công việc sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu về nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư, nhận thức rõ việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, coi đây là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phải làm suốt đời.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và phong trào cách mạng của Đảng, của đất nước.

Thứ ba, trong năm 2013, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác, tập trung vào chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Thứ tư, chỉ đạo rà soát việc xây dựng chuẩn mực, đạo đức, theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện. Đồng thời, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cần hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực của bộ phận giúp việc để làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo với những cách làm năng động, sáng tạo phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

Thứ sáu, quan tâm làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm, cổ vũ, động viên, biểu dương những điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến, có cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng.

Tại Hội nghị, báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh cho biết trong 6 kinh nghiệm nổi bật trong quá trình đã triển khai, vai trò của cấp ủy, của bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị rất quan trọng, có tính quyết định trong việc thực hiện Chỉ thị 03 trên cả hai mặt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ./.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị.
(Theo chinhphu.vn)

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ
3 tháng trước

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng vào xây dựng Đảng hiện nay

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng vào xây dựng Đảng hiện nay
4 tháng trước

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
2 năm trước

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc
4 năm trước

• Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016 (4 năm trước)

• Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Giao ban Bộ phận giúp việc quý I năm 2016 (4 năm trước)

• Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 triển khai nhiệm vụ năm 2016 (4 năm trước)

• Kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ cơ sở (4 năm trước)

• Việc triển khai Chỉ thị 03 tại Đảng bộ Báo Đầu tư (4 năm trước)

• Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (4 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (5 năm trước)