Quán triệt, triển khai thực hiện một số quy định mới của Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/11/2021 | 293

Sáng 23/11/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện  một số quy định mới của Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí các đảng ủy trực thuộc…

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, sau Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối đã chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết, quy định mới liên quan trực tiếp tới công tác xây dựng Đảng. Đây là những nội dung rất quan trọng và có tính định hướng chiến lược, vừa là những chỉ dẫn có tính chất quyết định đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hệ thống chính trị nói chung và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng. Do vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định mới của Trung ương và Đảng ủy Khối là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

“Việc tổ chức quán triệt sâu sắc các nội dung những quy định mới của Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác đảng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy trong toàn Đảng bộ hiểu sâu, nắm vững, triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh” - đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Để đạt được những kết quả thiết thực, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt những điểm mới, những khó khăn, vướng mắc thường gặp trong triển khai thực hiện nghiệp vụ công tác đảng trong đảng bộ để các đồng chí báo cáo viên giải đáp, trả lời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn ở cơ sở. Sau Hội nghị, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai thực hiện bài bản, có hiệu quả các nghị quyết, quy định mới của Trung ương, trước hết là thực hiện tốt Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ban hành kèm theo Quy định số 23-QĐ/TW; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; kịp thời bổ sung các quy chế, quy định, chương trình làm việc, kế hoạch công tác đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Theo Chương trình, Hội nghị được tổ chức trong 1,5 ngày (ngày 23/11 và chiều ngày 24/11) với 5 nội dung chuyên đề gắn với công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ công tác đảng trong Đảng bộ Khối do các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối trực tiếp quán triệt, truyền đạt và trả lời các câu hỏi của đại biểu.

A.H


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2022

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2022
6 ngày trước

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
19 ngày trước

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
1 tháng trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2021

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2021
1 tháng trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2021 (2 tháng trước)

• Phát huy truyền thống 73 năm, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (2 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề năm 2021 (2 tháng trước)

• Quán triệt, triển khai Quy định số 34-QĐ/TW ngày 14/10/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6 (mở rộng) (3 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 9/2021 (3 tháng trước)

• Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (3 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (4 tháng trước)