Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

11/12/2019 | 1998

Sáng ngày 11/12/2019, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.

Ảnh: Toàn cảnh phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự họp có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực; đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó trưởng Tiểu ban và các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện.

Tại buổi họp, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối trình bày dự thảo Kế hoạch làm việc của Tiểu ban Văn kiện và dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban Văn kiện.

Theo Quyết định, Tiểu ban Văn kiện gồm 20 thành viên. Đồng Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng Tiểu ban; đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm Phó trưởng Tiểu ban Thường trực; các đồng chí: Trương Xuân Cừ; Đỗ Ngọc An, Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Phó trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ: xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) trình Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội và các văn bản khác phục vụ Đại hội; hướng dẫn, tổng hợp các ý kiến tham gia, góp ý của các đảng bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Tại buổi họp, các thành viên Tiểu ban Văn kiện đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch làm việc của Tiểu ban Văn kiện và dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban Văn kiện nhằm làm rõ hơn trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên. Đồng thời làm rõ những nội dung trọng tâm cần thực hiện theo đúng tiến độ nhằm xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Văn kiện đề nghị các thành viên Tiểu ban, tổ giúp việc bám sát kế hoạch làm việc của Tiểu ban, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và các thành viên có liên quan trong các cơ quan tham mưu, khoa học, báo chí để tổng hợp, đề xuất, đánh giá… bảo đảm đầy đủ, chi tiết các nội dung của dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Anh Hoa

 


Các bài viết khác

Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19

Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19
2 ngày trước

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I-2020
2 ngày trước

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
7 ngày trước

Công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

Công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
20 ngày trước

• Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về công tác nhân sự (28 ngày trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2020 (29 ngày trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 02/2020 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*) (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019 (3 tháng trước)