Nhìn lại kết quả sau một năm hoạt động của Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

17/03/2016 | 10109

Năm 2015 là năm có ý nghĩa chính trị quan trọng, năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; năm diễn ra đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Bám sát Chương trình công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Văn phòng Đảng ủy Khối đã chủ động phối hợp các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy Khối tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Văn phòng chủ động phối hợp với các ban, đơn vị tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc năm 2015 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đạt kết quả cao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khoá XI. Ngay sau Đại hội XII của Đảng bộ Khối, Văn phòng Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu và phối hợp với các ban, đơn vị tham mưu, đề xuất giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xây dựng Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XII; lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục làm tốt các công tác tham mưu, phục vụ các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối.

Văn phòng Đảng ủy Khối đã phối hợp chặt chẽ với các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy Khối, các đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện từng bước có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về công tác tư tưởng, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về công tác kiểm tra, giám sát và các chủ đề công tác hằng năm của Đảng bộ Khối (Năm nâng cao chất lượng chi bộ và tăng cường đổi mới công tác dân vận).

Công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đảng ủy Khối đã được nâng lên, khối lượng công việc nhiều và chất lượng cao hơn, tinh thần làm việc khẩn trương hơn. Đặc biệt, năm 2015 là năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, vì vậy các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối và các cuộc họp của các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng bộ Khối được tiến hành nhiều hơn, nhưng công tác phục vụ của Văn phòng Đảng ủy Khối vẫn được bảo đảm chu đáo, kịp thời. Việc biên tập, soạn thảo các văn kiện, tài liệu, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đại hội các đảng bộ trực thuộc, Đại hội Đảng bộ Khối và tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; các báo cáo, thông báo kết luận, chỉ thị và các văn bản của Đảng ủy Khối được chủ động, kịp thời, có nhiều đổi mới, sáng tạo, chất lượng hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và Thủ trưởng cơ quan. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Quyết định tặng 45 Cờ và 337 Bằng khen cho các tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010-2015 và các tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền; tặng Bằng khen cho 680 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trong việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và phục vụ đại hội đảng các cấp và tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 và các hình thức khen cao… Thường xuyên tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ Khối, cơ quan Đảng ủy Khối và Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đảm bảo theo quy định, qua đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ Khối.

Công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản lý các tài liệu được thực hiện nền nếp hơn, đảm bảo tiến độ, quy trình và an toàn, văn bản đến và chuyển đi được thực hiện đúng trình tự quy định. Quan tâm thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, tài sản, về xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị làm việc của cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Duy trì thực hiện tốt việc giao khoán chi phí điện thoại và một số văn phòng phẩm phục vụ làm việc cho cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối. Đảm bảo thanh toán tiền lương, các khoản chi thường xuyên của cơ quan; bố trí bảo đảm phương tiện và phục vụ an toàn các cuộc làm việc của các đồng chí lãnh đạo; cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác khác của cơ quan Đảng ủy Khối. Tham mưu thực hiện tốt việc chuyển các trang thiết bị từ trụ sở số 249A, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội về trụ sở mới số 105B-107, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội an toàn và đảm bảo yêu cầu.

Nội bộ cơ quan đoàn kết, hoạt động đi vào nền nếp hơn, chất lượng công tác ngày càng được nâng cao. Lãnh đạo Văn phòng thường xuyên phối hợp với chi ủy quan tâm, chăm lo xây dựng chi bộ, xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh. Kết quả, năm 2015 Chi bộ Văn phòng đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan Văn phòng được suy tôn đơn vị xuất sắc tiêu biểu và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Cờ thi đua, Công đoàn cơ quan Văn phòng đạt xuất sắc tiêu biểu.

Tuy nhiên, hoạt động của Văn phòng Đảng ủy Khối trong năm qua còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc đôn đốc chuẩn bị một số Đề án, Chương trình, Kế hoạch trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo chương trình kế hoạch còn chậm; công tác tham mưu, tổng hợp, biên tập văn bản của một số cán bộ, chuyên viên còn hạn chế; tính chủ động trong việc tham mưu, đề xuất với lãnh đạo có lúc, có việc chưa kịp thời, chất lượng thông tin có mặt chưa bảo đảm; khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của một số cán bộ, chuyên viên còn hạn chế…

Năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy tốt truyền thống của Văn phòng, kết quả đạt được trong năm 2015, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động phối hợp với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, với chất lượng tốt; tăng cường phối hợp công tác với các đảng ủy trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả trọng tâm công tác năm 2016 “Năm quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng” với những nhiệm vụ cụ thể:

1. Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc khoa học, chủ động trong công tác, nắm chắc tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII và các đảng bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối để kịp thời phản ánh, tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng, thẩm định các văn bản, đề án, báo cáo mà được giao chủ trì và phối hợp tham mưu thực hiện.

2. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, chất lượng tham mưu các văn bản của cán bộ, công chức trong cơ quan Văn phòng; phát huy khả năng tham mưu, đề xuất và tính chủ động, sáng tạo trong công tác; duy trì chế độ thông tin báo cáo giữa các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, giữa Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc. Tổ chức, phục vụ tốt các hội nghị, hội thảo: Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các đoàn công tác; các cuộc làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối với đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo và thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; kịp thời giải quyết, bảo đảm các hoạt động thường xuyên, đột xuất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và cơ quan Đảng ủy Khối.

3. Nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ và công nghệ thông tin… Bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc cho các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy Khối, với tinh thần chủ động, tích cực, chất lượng cao. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

4. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Đảng ủy Khối tiếp tục học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, có phong cách, lề lối làm việc khoa học, có ý thức, trách nhiệm cao trước công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Thường xuyên quan tâm xây dựng cơ quan, chi bộ, công đoàn trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc đắc lực của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

 

Những kết quả đạt được của Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong năm 2015 là tiền đề và là động lực quan trọng để Văn phòng Đảng ủy Khối tiếp tục tham mưu và phối hợp tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2016, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch vững mạnh.

Lê Chí Hướng

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017
4 năm trước

Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.
5 năm trước

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
5 năm trước

• Ban Tuyên giáo Trung ương:Trao tặng Huy hiệu 50 năm, 30 năm tuổi Đảng cho ba đồng chí đảng viên (5 năm trước)

• Đảng ủy Thanh tra Chính phủ: Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đảng-Đoàn thể và Vụ Pháp chế (7 năm trước)

• Về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (7 năm trước)

• Tin buồn (7 năm trước)

• Đảng ủy Khối tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy (7 năm trước)

• Hội nghị lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2014 khu vực miền Trung - Tây Nguyên (8 năm trước)

• Một số hoạt động nổi bật của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong tháng 7/2014. (8 năm trước)

• Nghị định mới về thi đua, khen thưởng (8 năm trước)

• 6 tháng đầu năm 2014: 2.117 lượt địa chỉ IP của các cơ quan nhà nước bị nhiễm mã độc (8 năm trước)

• Công chức được nghỉ 5 ngày dịp 30/4 và 1/5 (8 năm trước)