Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2012

15/03/2012 | 1637

TRang tin điện tử của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2012

 
CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
Số: 07/NQ-CP
 ________
Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2012
NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2012
________________

 
Trong hai ngày 05 và 06 tháng 03 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 02 năm 2012, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:
1. Về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2012 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.
Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong tháng 02 và hai tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực, các giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô đã phát huy hiệu quả. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 chỉ tăng 1,37% so với tháng trước và tăng 2,38% so với cuối năm 2011, thấp hơn nhiều so cùng kỳ và là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. Lãi suất tín dụng có xu hướng giảm nhẹ, thị trường ngoại hối tương đối ổn định, tỷ giá giao dịch có xu hướng giảm sát với tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Xuất khẩu tăng 24,8% so cùng kỳ năm trước, nhập siêu tương đương 4,1% kim ngạch xuất khẩu, giảm nhiều so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 22%; lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 27,1%. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm, các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết, trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm nhiều so cùng kỳ. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định; công tác đối ngoại tiếp tục đạt kết quả. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo; công tác xây dựng thể chế được đẩy mạnh, nhất là việc nghiên cứu tổng kết việc thực hiện và đề xuất sửa đổi Hiến pháp.
Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về nhiệm vụ năm 2012; đã hoàn thành việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đến các đơn vị cơ sở theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, tái cơ cấu doanh nghiệp và tái cơ cấu đầu tư công được thực hiện tích cực và đạt những kết quả bước đầu.
Tuy nhiên, tình hình vẫn đang nổi lên những khó khăn, thách thức: Lạm phát tuy có bước được kiềm chế nhưng vẫn ở mức cao, trong khi giá dầu thế giới tăng cao buộc chúng ta phải điều chỉnh theo giá thị trường; lãi suất còn cao, tăng trưởng tín dụng giảm, thanh khoản của một số ngân hàng thương mại khó khăn, việc tiếp cận vốn còn hạn chế; sản xuất công nghiệp tăng chậm, hàng hóa tồn kho lớn, chi phí đầu vào cao, nhiều cơ sở phải thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh. Rét đậm, rét hại kéo dài ở miền Bắc ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy lúa đông xuân và chăn nuôi, dịch cúm gia cầm có nguy cơ lan rộng, thời tiết khô hạn gây cháy rừng ở một số nơi. Xuất khẩu một số mặt hàng gặp khó khăn; thu hút đầu tư nước ngoài đạt thấp hơn cùng kỳ. Đời sống của một bộ phận dân cư gặp khó khăn, nhất là ở các vùng nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tình hình tệ nạn xã hội và tội phạm còn bức xúc. Trong khi đó, tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp, chứa đựng những bất ổn ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước ta.
Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung khắc phục những khó khăn, thách thức; bám sát tình hình để chủ động phản ứng chính sách kịp thời, kiên trì mục tiêu đã đề ra, thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành điều chỉnh giảm lãi suất tín dụng ngay trong đầu tháng 3 năm 2012 gắn với việc duy trì tăng trưởng tín dụng hợp lý, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vừa thực hiện các mục tiêu kiềm chế lạm phát, bảo đảm tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng và ổn định tỷ giá ngoại tệ; ưu tiên vốn cho các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động, chương trình xây dựng nhà ở xã hội.
- Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhất là ngành chế biến, chế tạo; thực hiện các biện pháp phát triển thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng hóa tồn kho; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu; thúc đẩy thị trường trong nước, đưa hàng hóa, dịch vụ về khu vực nông thôn, đổi mới các kênh thu mua, phân phối; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu; khuyến khích doanh nghiệp hướng vào tăng năng suất lao động và tối ưu hóa chi phí.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ gieo cấy và chăm sóc lúa đông xuân; phát triển chăn nuôi đi đôi với tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng, chống, khống chế dịch cúm gia cầm, không để dịch lan rộng; chỉ đạo đẩy mạnh việc thu mua lúa và tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng để thu mua lúa gạo, sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu; xây dựng và thực hiện phương án phòng, chống cháy rừng, ứng phó thiên tai, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các công trình phòng, chống lụt bão.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát thực trạng khó khăn của các doanh nghiệp, phân tích và đề xuất biện pháp tháo gỡ, báo cáo Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh huy động các nguồn vốn trong nước, tạo điều kiện để giải ngân nguồn vốn đã cam kết trong các dự án FDI đã được cấp phép; phối hợp với Bộ Tài chính bố trí, vận động vốn đối ứng để giải ngân nhanh vốn đã được các nhà tài trợ cam kết trong các Hiệp định ODA; sớm thông báo và phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, trước mắt cấp trước một phần vốn theo kế hoạch của Chính phủ để bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình, dự án quan trọng, cấp bách về giao thông, thủy lợi. Các địa phương đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án.
- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất lộ trình điều chỉnh giá xăng dầu theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, điều chỉnh giá điện vừa bảo đảm chủ trương theo cơ chế giá thị trường vừa đáp ứng mục tiêu kiềm chế lạm phát; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án về phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chủ động, sâu sát nắm tình hình đời sống nhân dân trong kỳ giáp hạt, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, đồng bào nghèo để có biện pháp cứu trợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu đói; rà soát tình hình lao động, việc làm để có biện pháp tháo gỡ kịp thời, phấu đấu giảm đình công, nghỉ việc tập thể tại các khu công nghiệp trong năm 2012.
- Bộ Y tế cùng các bộ, cơ quan, địa phương tích cực thực hiện Công điện số 218/CĐ-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch cúm A (H5N1); tăng cường giám sát phát hiện sớm, kịp thời cấp cứu, tích cực điều trị, hạn chế thấp nhất tổn thất tính mạng và sức khỏe người dân; đẩy mạnh kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giết mổ, chế biến, vận chuyển gia súc, gia cầm; tiếp tục các biện pháp phát hiện, điều trị, ngăn chặn, khống chế nguy cơ lây lan bệnh viêm não mô cầu, bệnh tay chân miệng; hoàn chỉnh đề án khắc phục tình trạng quá tải tại các bệnh viện, trình Thủ tướng Chính phủ.
- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương tiếp tục thực hiện, theo dõi và đánh giá các giải pháp chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện kiên quyết và liên tục các biện pháp nhằm giảm tai nạn giao thông trong cả nước; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm theo kế hoạch.
- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục tăng cường phòng chống tội phạm, tập trung điều tra các vụ án trọng điểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông, nhất là trong vận tải hành khách trên các tuyến giao thông trọng điểm; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; rà soát, chỉ đạo công tác phòng chống cháy nổ, đặc biệt ở các thành phố lớn, trung tâm thương mại và khu vực đông dân cư.
- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ và công bố nguyên nhân xảy ra các vụ cháy nổ phương tiện giao thông trong thời gian gần đây để có biện pháp xử lý, khắc phục.
- Các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thanh tra Chính phủ và các địa phương tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các nội dung liên quan đến đất đai.
- Các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai thực hiện chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ; các cơ quan chủ trì khẩn trương hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Trung ương, Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm khách quan, đúng chủ trương, chính sách, kịp thời định hướng thông tin. Các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cung cấp thông tin chính thống cho báo chí tại nêu Công văn số 7568/VPCP-TH ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra; đồng thời xử lý nghiêm những hành vi thông tin tuyên truyền xuyên tạc, sai sự thật, gây mất ổn định tình hình, làm tổn hại lợi ích nhà nước và nhân dân.
2. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; tổng kết 5 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Tổng Thanh tra Chính phủ trình.
Giao Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh hai báo cáo này; Bộ Tài chính hoàn chỉnh báo cáo về nội dung phòng, chống lãng phí; tiếp tục lấy ý kiến tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, tổng kết 5 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, trên cơ sở đó Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng hoàn thiện Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Bộ Chính trị.
3. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về Đề án một số vấn đề an sinh xã hội giai đoạn 2012 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình.
Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, xác định rõ phạm vi đề án, đối tượng thụ hưởng, các chương trình, chính sách, nhất là các chính sách mới, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, đề xuất các giải pháp và nguồn lực thực hiện bảo đảm tính khả thi, hoàn chỉnh Đề án một số vấn đề an sinh xã hội giai đoạn 2012 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Bộ Chính trị.
4. Chính phủ đã xem xét Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2012 - 2020 do Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước trình.
Giao Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2012 - 2020, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị./.
THỦ TƯỚNG
(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng


Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
4 ngày trước

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
5 ngày trước

Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
6 ngày trước

Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
15 ngày trước

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (17 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (20 ngày trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (28 ngày trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (2 tháng trước)

• Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (2 tháng trước)

• Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng (2 tháng trước)