Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

29/01/2016 | 17088

Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Thư mục TÀI LIỆU - VĂN KIỆN - VĂN BẢN.

test 2