Nâng cao phạm vi, quy mô nghiên cứu đề tài, đề án khoa học trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

20/04/2023 | 522

Chiều 19/4, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và có buổi làm việc với Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác nghiên cứu khoa học. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc về phía Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương có các đồng chí: PGS.TS Vũ Văn phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng và đại diện Ban Thư ký Hội đồng. Về phía Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có các đồng chí: TS. Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng khoa học; TS Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Chủ tịch Hội đồng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, công tác nghiên cứu khoa học luôn được Thường trực Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi. Nhằm phục vụ trực tiếp việc nâng cao chất lượng công tác, hằng năm, Thường trực Đảng ủy Khối đều định hướng công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động khoa học.

Tuy nhiên, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương còn nhiều trăn trở, làm sao để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, để mở rộng tầm ảnh hưởng, có tính ứng dụng cao, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, và Nhà nước.

Báo cáo kết quả công tác của Hội đồng Khoa học Đảng uỷ Khối từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay;  phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho biết, Hội đồng Khoa học đã tích cực tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về định hướng, chủ trương và biện pháp triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong công tác xây dựng Đảng và các lĩnh vực công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối. Từng đồng chí ủy viên Hội đồng đã phát huy tốt vai trò tham mưu của các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, tiếp tục tham mưu cụ thể hóa ba khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Hằng năm, Hội đồng Khoa học hướng dẫn các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối trình tự xây dựng và đăng ký đề tài, đề án nghiên cứu khoa học trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của công tác xây dựng Đảng ở Đảng uỷ Khối; thảo luận, góp ý kiến xây dựng đề cương thuyết minh các đề tài nghiên cứu; thẩm định, xét duyệt đề cương các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học.

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

Các đề tài, đề án hằng năm đều xuất phát từ những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, được phát hiện từ quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ Khối. Vì vậy, thời gian qua, cơ quan Đảng uỷ Khối đã có khá nhiều đề tài, đề án được phê duyệt thực hiện: năm 2020 cơ quan Đảng uỷ Khối đã được phê duyệt và triển khai 03 đề án; năm 2021 có 03 đề án, 04 chuyên đề cơ sở được phê duyệt triển khai; năm 2022 có 03 đề án được phê duyệt và đang triển khai.

Nhiều đề tài, đề án đã góp phần làm sáng tỏ về phương diện lý luận và thực tiễn của các mặt công tác xây dựng Đảng với đặc thù của các tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương, đồng thời đề xuất được nhiều giải pháp khả thi, có tính ứng dụng cao, được tham khảo, vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, cũng như cung cấp nhiều kiến thức hữu ích cho các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối, cho các cấp uỷ trực thuộc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Tiêu biểu là các đề tài, đề án: “Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương bảo đảm chất lượng, hiệu quả”; “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong giai đoạn hiện nay”; “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”…

Về nhiệm vụ từ nay đến năm 2025, Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát chương trình công tác hằng năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và định hướng công tác của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương để tư vấn nội dung các đề tài, đề án nghiên cứu của từng năm theo phân bổ của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương theo hướng phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Đảng uỷ Khối. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đề tài, đề án, chuyên đề nghiên cứu khoa học theo hướng nghiên cứu vào việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đảng bộ Khối. Đồng thời, hướng dẫn một số đề tài, đề án đi vào hướng nghiên cứu tổng kết Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đảng bộ Khối, đề xuất các giải pháp tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối hướng đến việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng bộ Khối. Phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng khoa học ở cơ sở để nghiên cứu những đề tài, đề án mang tính liên ngành, tư vấn cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các ban Đảng Trung ương về những vấn đề cần tháo gỡ trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ tới...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến và cho rằng việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học vẫn thiếu chiều sâu, thiếu tính chủ động; việc triển khai các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học được phê duyệt hằng năm vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung theo yêu cầu của Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương. Các đại biểu cũng nêu các đề xuất, kiến nghị cần phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng khoa học ở các cơ quan trong Đảng bộ Khối, phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong Đảng bộ Khối nghiên cứu những đề tài, đề án về các vấn đề đang còn vướng mắc cho Đảng bộ Khối và tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước về những vấn đề cần tháo gỡ.

Ảnh: GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị, Đảng ủy Khối cần xác định, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học không chỉ bó hẹp trong cơ quan Đảng ủy Khối mà cần trở thành nhiệm vụ chính trị của cả Đảng bộ Khối; cần huy động nguồn lực từ đội ngũ trí thức là cán bộ, đảng viên, công chức công tác tại các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương tham gia nghiên cứu khoa học. Hướng nghiên cứu, phạm vi, quy mô của đề tài, đề án cần được nâng tầm, xứng với  vị trí, vai trò cơ quan cấp chiến lược, nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước./.

M.P


Các bài viết khác

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
12 ngày trước

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
12 ngày trước

Không xa đâu Trường Sa ơi!

Không xa đâu Trường Sa ơi!
20 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
20 ngày trước

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân năm 2023 (23 ngày trước)

• "Cầm nang" phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức, nhân viên nhân Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (2 tháng trước)

• Trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng giữa Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương với Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An (3 tháng trước)

• Học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02/2023 (3 tháng trước)

• Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng (3 tháng trước)

• Quy định mới của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm (3 tháng trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng với Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng (3 tháng trước)

• Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 (4 tháng trước)