Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối

22/05/2019 | 259

Chiều 21-5, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án sơ kết Kết luận số 29-KL/TW (Kết luận số 29) của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng làm trưởng đoàn đã khảo sát việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án sơ kết Kết luận số 29; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

XUẤT HIỆN NHIỀU MÔ HÌNH ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO ĐẢNG

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 29 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối khẳng định, việc đọc báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, khuyến khích các bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều cấp ủy, cán bộ tuyên giáo ở một số đảng ủy trực thuộc thường xuyên cập nhật, tổng hợp những thông tin về cách làm hay, mô hình sáng tạo để áp dụng vào hoạt động chuyên môn và công tác xây dựng Đảng; chắt lọc những nội dung phù hợp để đưa vào sinh hoạt tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ và cơ quan, đơn vị.

Cùng với việc đọc báo, tạp chí của Đảng, một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tương tác với nội dung thông tin trên báo, thông qua đó để tiếp thu, tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao. Một số cấp ủy còn chắt lọc các tin, bài, hình ảnh có giá trị để trưng bày ở phòng truyền thống, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Trong Đảng bộ Khối, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả trong đọc và làm theo báo Đảng. Đó là mô hình của Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được hình thành từ năm 2016. Thông qua việc điểm tin báo, tạp chí của Đảng hàng tuần, tổng hợp những thông tin liên quan đến công tác Hội và phong trào phụ nữ trên phạm vi cả nước; từ những thông tin tổng hợp để tham mưu, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; nâng cao vai trò của hội viên trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Mô hình thư viện báo Đảng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo phương pháp quản lý, lưu trữ, tích hợp để theo dõi lượng người đọc thông qua xây dựng bảng thống kê lượng người đọc trong ngày, tuần, tháng. Bảng thống kê được đặt ở thư viện của cơ quan; cán bộ, đảng viên khi đọc sẽ đánh dấu vào biểu thống kê. Trong các sinh hoạt chi bộ, đảng viên được phát biểu tóm tắt những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan được đăng trên báo, tạp chí.

Mô hình thư viện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ Vụ Thư viện Quốc gia, thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt việc lưu trữ, quản lý, khuyến khích cán bộ, đảng viên đọc và làm theo. Đồng chí bí thư chi bộ thường xuyên đọc và chắt lọc các tin, bài trên báo, tạp chí của Đảng về tấm gương và mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua những bài viết, các chuyên đề, chuyên mục kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các ban, đơn vị thuộc cơ quan Đảng ủy Khối nghiên cứu, tìm ra những nội dung phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành một số Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, trong đó có 3 Nghị quyết được tham khảo, lấy ý tưởng, tham khảo nội dung từ nghiên cứu các bài viết về mô hình, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng được đăng trên báo, tạp chí của Đảng.

MỘT TRONG NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Tại buổi làm việc, các ý kiến cho rằng, việc đọc báo, tạp chí của Đảng có xu hướng giảm dần do nhiều lý do khách quan và chủ quan. Trong đó, trước hết là xu thế phát triển của báo, tạp chí điện tử, mạng xã hội; nhu cầu cập nhật thông tin nhanh, mọi nơi, mọi lúc dẫn đến một phần không nhỏ độc giả chuyển sang báo, tạp chí điện tử.

Nhận thức của một số cấp ủy về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng có mặt còn chưa đầy đủ, dẫn đến việc chưa chú trọng khuyến khích cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Một số ít đảng ủy chưa được mua hoặc chưa phối hợp với lãnh đạo cơ quan đề xuất việc mua báo, tạp chí của Đảng.

Việc đọc báo, tạp chí của Đảng ít thường xuyên hơn, hoặc chỉ đọc khi cần tìm thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng; chưa coi đọc báo, tạp chí của Đảng là trách nhiệm, là nhu cầu của mỗi đảng viên.

Nội dung, hình thức báo, tạp chí của Đảng dù đã được đổi mới nhưng chưa theo kịp nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên. Nội dung bài viết còn dài; nhiều bài viết còn thiên về lý luận; tính phản biện chưa thật sự nổi trội; nội dung, hình ảnh thiếu hấp dẫn, phong phú; tính thời sự chưa cao.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phân tích những khó khăn trong việc đọc và mua báo, tạp chí của Đảng trong tình hình hiện nay, đồng chí Lại Xuân Lâm cho rằng, để thiết thực thực hiện Kết luận số 29 trong thời gian tới, cần nêu cao vai trò của cấp ủy, người đứng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, sự phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư Trung ương.

Để việc thực hiện Kết luận số 29 hiệu quả hơn trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị, phát huy, nhân rộng các mô hình học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong Đảng bộ Khối; nâng cao công tác nghiên cứu lý luận, áp dụng thực tiễn, làm cơ sở để đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đề xuất tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo cơ quan báo chí nghiên cứu, đổi mới về nội dung, hình thức báo, tạp chí của Đảng. Đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương cho phép xây dựng cơ sở dữ liệu báo chí và nền tảng công nghệ tương ứng để thuận lợi trong việc đọc, quản lý được việc đọc báo, tạp chí của Đảng. Phối hợp với cấp ủy cùng cấp định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; phát triển các mô hình đọc và làm theo báo Đảng gắn với khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư Trung ương.

Đối với các cơ quan báo, tạp chí của Đảng, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức báo, tạp chí của Đảng; nâng cao tính phê bình và tự phê bình, tính phản biện, tính thực tiễn, tính thời sự trong công tác xây dựng Đảng.

Nghiên cứu triệt để ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí để nâng cao chất lượng, hội nhập và đáp ứng tốt hơn xu hướng về nhu cầu thông tin trên báo, tạp chí của Đảng.

Ngay sau buổi làm việc, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ có những đôn đốc, điều chỉnh để thực hiện Kết luận số 29 một cách tốt nhất trong thời gian tới.

Ảnh: Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyện giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các ấn phẩm của báo, tạp chí Đảng

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng đã đánh giá cao những kết quả tích cực của Đảng ủy Khối trong việc thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư như: đã quán triệt nghiêm túc việc thực hiện Kết luận, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, coi việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng là trách nhiệm của mỗi đảng viên…

Quán triệt tư tưởng, tổ chức đảng và đảng viên nói chung, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng cần mua và đọc báo Đảng, đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định: “Việc đọc, mua và làm theo những tấm gương điển hình, thông tin tích cực trên báo Đảng sẽ cung cấp cho mỗi cá nhân một phương pháp luận và cách nhìn xã hội biện chứng và đầy đủ hơn”.

Phân tích bối cảnh trong thời kỳ bùng nổ thông tin hiện nay, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho rằng, báo in, đặc biệt là báo, tạp chí của Đảng vẫn có vị trí, vai trò và tầm quan trọng riêng trong việc cung cấp thông tin chính thống, góp phần nâng cao nhận thức, giá trị thẩm mỹ, vốn văn hóa, vốn hiểu biết… Vì vậy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phải quan tâm, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Khối.

“Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các ấn phẩm của báo, tạp chí Đảng để báo, tạp chí Đảng đến sâu hơn nữa đến các cán bộ, đảng viên trong Khối. Song song với đó, cán bộ, đảng viên trong Khối cũng cần tích cực viết bài cho báo, tạp chí của Đảng như trong Chỉ thị 11 đã nêu” - đồng chí Lê Mạnh Hùng nêu rõ./.

Hoàng Thu Hằng

Tạp chí Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí
2 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019
11 ngày trước

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao
12 ngày trước

Hội nghị góp ý Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị góp ý Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
17 ngày trước

• Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (19 ngày trước)

• Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở” (1 tháng trước)

• Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (1 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 18 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2019 (3 tháng trước)