Nâng cao hiệu quả giám sát về chính sách an sinh xã hội

10/08/2018 | 152

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát an sinh xã hội về BHXH, BHYT của cơ quan dân cử nói chung và Ủy ban Về các vấn đề xã hội nói riêng, có rất nhiều việc phải làm, từ nâng cao năng lực, trình độ đến bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.

Nhiều “khoảng trống”

Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội. Hiến pháp năm 1992 đã ghi nhận những định hướng mục tiêu và các nội dung cốt lõi của chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Điều 34 Hiến pháp 2013 đã ghi rõ “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội”.

Theo tinh thần của Hiến pháp, luật và các văn bản chính sách, pháp luật về an sinh xã hội trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, trợ giúp xã hội và giảm nghèo… được ban hành, góp phần bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội của người lao động, người già, người thất nghiệp, ốm đau bệnh tật và có hoàn cành khó khăn trong cuộc sống.

Mặc dù vậy, việc thực thi chính sách pháp luật an sinh xã hội hiện đang còn nhiều bất cập. Tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, BHTN còn thấp, tỷ lệ bao phủ của trợ giúp xã hội chưa cao…

Hiện nay, việc giám sát thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội được thực hiện bởi nhiều tổ chức khác nhau như: Quốc hội, HĐND; cơ quan quản lý nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, việc phân định về nội dung, mục tiêu, phạm vi, hình thức cũng còn chưa thật rõ ràng, còn có sự chồng chéo. Hiệu quả hoạt động giám sát của cơ quan dân cử đối với thực thi chính sách, pháp luật an sinh xã hội chưa cao.

Đặc biệt là cơ quan dân cử ở cấp xã, cấp huyện còn rất hạn chế so với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong khi, UBND các cấp có văn bản chỉ đạo việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được HĐND, Thường trực HĐND chỉ ra qua giám sát, nhưng việc giải quyết ở mức độ nào thì cũng chưa thể xác định được, vì ít có điều kiện đến tận nơi, nhìn tận mắt xem cơ quan quản lý khắc phục ra sao…

Điều này đang là những thách thức đối với việc thực thi các quy định chính sách, pháp luật an sinh xã hội ở nước ta, đang đòi hỏi phải tăng cường hoạt động giám sát thực thi chính sách, pháp luật an sinh xã hội trong thực tế.

Các hình thức giám sát cần linh hoạt

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát an sinh xã hội về BHXH, BHYT Phó Chủ nhiệm Bùi Sỹ Lợi cho rằng, cần phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Trong đó bám sát đầy đủ các nội dung, quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản quy phạm quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật này để thường xuyên theo dõi hoặc khi có vấn đề gì phát sinh mới cần tổ chức khảo sát, giám sát.

Bên cạnh đó cần nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại để nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp.

Trong đó công tác chuẩn bị nội dung và các vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm cần được lưu ý, chuẩn bị kỹ càng cho các đại biểu trước khi tiến hành hoạt động giám sát. Tiến tới mỗi nội dung giám sát cần xây dựng bộ công cụ chi tiết liên quan đến các nội dung giám sát để nâng cao hiệu quả và nội dung giám sát.

Thực hiện linh hoạt các hình thức giám sát để bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả nhằm khắc phục các sai phạm để điều chỉnh kịp thời hiệu quả, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động và nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát phải đi đến cùng vấn đề trách nhiệm và giải pháp khắc phục hạn chế, gắn giám sát với chế tài thực hiện.

(Nguồn: Báo Đại Đoàn kết điện tử)

 

Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 1-2019

Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 1-2019
4 ngày trước

Hội nghị Tổng kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Tổng kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
4 ngày trước

Tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển

Tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển
5 ngày trước

Hội thảo về sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Hội thảo về sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
7 ngày trước

• Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ đức, đủ tài, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững (14 ngày trước)

• Cần có cơ chế chính sách bảo đảm mọi người dân đều có BHYT (14 ngày trước)

• Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân (14 ngày trước)

• Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng (15 ngày trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau (15 ngày trước)

• Thực hiện dân chủ và đoàn kết để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (16 ngày trước)

• Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:Kiên quyết, năng động, sáng tạo lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có kết quả cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp (17 ngày trước)

• BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW (22 ngày trước)

• Tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08% (22 ngày trước)

• Bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (23 ngày trước)