Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

28/04/2016 | 913

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tự phê bình và phê bình là vấn đề tất yếu của cuộc sống, là quy luật trưởng thành và phát triển của xã hội loài người nói chung, của Đảng ta nói riêng, chỉ có điều chúng ta tiếp cận, hiểu và làm như thế nào mà thôi.

Con người sinh ra vốn tính bản thiện. Quá trình lớn lên, trải qua các ứng xử trong xã hội, với tự nhiên mà hình thành nhân cách, cá tính của mỗi người. Đến khi vượt qua những giới hạn nào đó, con người có thể trở thành anh hùng hoặc bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Khuyết điểm càng lâu càng bám vào cơ thể như bụi bẩn hàng ngày. Đảng ta cũng vậy, Đảng ta không phải ông thánh và cũng không phải từ trên trời rơi xuống, mà ở trong xã hội mà ra, từ những con người mà hình thành - đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, Hồ Chí Minh cho tự phê bình là để nhận rõ và gạt đi những bụi bẩn cũng “như việc tắm gội, rửa mặt hàng ngày”, không thể thiếu được. Hoạt động trong điều kiện càng nhiều khó khăn, đòi hỏi thử thách càng lớn, càng làm cho con người dễ sinh ra khuyết điểm. Suy cho cùng, mọi thứ khuyết điểm là từ chủ nghĩa cá nhân đẻ ra. Người coi “Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, do đó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm”. Bệnh tham lam, lười biếng, ba hoa, bè phái, ham danh vị, quan liêu, xa rời quần chúng, hẹp hòi, ích kỷ, chuộng hình thức, vô kỷ luật.... cũng đều từ chủ nghĩa cá nhân mà ra. Để điều trị các chứng bệnh ấy không có thuốc đặc hiệu nào hơn là tự phê bình và phê bình. Hồ Chí Minh cho rằng có thường xuyên tự phê bình và phê bình  mới giúp chúng ta thấy được khuyết điểm để sữa chữa, nhờ đó mà làm cho Đảng mạnh lên.

Tuy nhiên, thực hiện tự phê bình và phê bình là một việc không dễ làm tốt. Tự phê bình và phê bình là một vấn đề rất nhạy cảm, đụng chạm đến từng cá nhân, từng nhóm người, tổ chức. Con người ta ai cũng thích được khen hơn bị chê; và dễ cho rằng tự nói ra khuyết điểm, tự nhận khuyết điểm nghĩa là tự thừa nhận sự hạn chế, yếu kém của mình, dễ liên lụy đến uy tín, chức tước, địa vị, thứ bậc nghề nghiệp và quyền lợi mỗi người, vì người ta hay có lòng tự ái. Bởi vậy phê bình đã khó, tự phê bình càng khó hơn.

Trong thực tế cuộc sống đã không ít trường hợp người ta mượn cớ tự phê bình để nhân đó phê bình mạnh mẽ hơn đồng chí của mình. Đối với những tập thể yếu kém, hoặc có vấn đề đoàn kết nội bộ; những tập thể, cá nhân đang chạy theo thành tích thì việc tự phê bình và phê bình thường thực hiện một cách hình thức. Hồ Chí Minh cho rằng: “Khuyết điểm cũng như chứng bệnh, phê bình cũng như uống thuốc. Sợ phê bình cũng như có bệnh, mà giấu bệnh không dám uống thuốc, để đến nỗi bệnh ngày càng nặng... nể nang không phê bình để đồng chí mình cứ sa vào lầm lỗi đến nỗi hỏng việc, thế thì khác nào thấy đồng chí mình ốm mà không chữa cho họ, nể nang không dám tự phê bình để cho khuyết điểm mình chứa chất lại, khác nào mình tự bỏ thuốc độc cho mình”. Người khẳng định: “Đảng ta ngày càng phát triển, càng mạnh mẽ và đã lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi, đó là Đảng ta khéo dùng cái vũ khí sắc bén tự phê bình và phê bình”.Ảnh minh họa

Để tự phê bình và phê bình trong Đảng một cách có hiệu quả trước hết phải nhận thức đúng vấn đề. Nhưng vì là một vấn đề khó nên khi tự phê bình và phê bình thể hiện tính Đảng, bảo đảm tính giáo dục, tính khách quan trung thực, thẳng thắn, dân chủ, đồng bộ, cần nắm vững những nguyên tắc cơ bản sau:

Một là: Tự phê bình và phê bình phải trên tinh thần xây dựng, với mục đích là để giúp nhau tiến bộ, vì vậy động cơ phải trong sáng, trên “tình đồng chí thương yêu nhau”; không lấy phê bình để công kích áp đặt khuyết điểm cho nhau. Khi phê bình người khác không được xoi mói mang tính “bới lông, tìm vết”, tìm cơ hội “hạ bệ’ lẫn nhau; “tránh công kích cá nhân, trả thù, trù dập”. Thực hiện tự phê bình và phê bình phải thực sự dân chủ, không mệnh lệnh, mang tính áp đặt.

Hai là: Tự phê bình và phê bình  phải có thái độ kiên quyết, không khoan nhượng - đây chính là một cuộc đấu tranh. Vì vậy, thực hiện tự phê bình và phê bình phải “Ráo riết, triệt để”, đúng mức, thật thà không nể nang, không thêm bớt. Thực hành tự phê bình và phê bình mà làm hời hợt, quanh co, chiếu lệ sai đúng không rõ ràng sẽ tạo môi trường cho khuyết điểm tồn tại và phát triển nặng thêm. Phải có thái độ khen chê đúng mức, giúp cho người có khuyết điểm sửa chữa; đồng thời có tác dụng giúp người khác thấy đó để đề phòng, tránh gặp khuyết điểm tương tự. Theo Hồ Chí Minh, “Người mắc khuyết điểm hôm nay, ngày mai chưa chắc đã mắc khuyết điểm. Người hôm nay chưa mắc khuyết điểm chưa chắc ngày mai cũng không mắc khuyết điểm”.

Ba là: Tự phê bình và phê bình cần có phương pháp tốt. Tự phê bình và phê bình phải “biết cách phê bình sáng suốt, khôn khéo, như chiếu tấm gương cho mọi người soi thấu những khuyết điểm của mình, để tự mình sữa chữa”. Tự phê bình và phê bình  phải được tiến hành trong tổ chức, chứ không phải gặp đâu nói đó. Trong khi tự phê bình và phê bình, người đứng đầu phải rất công minh, tạo được chỗ dựa tin cậy, khơi dậy được không khí dân chủ, thẳng thắn để ai cũng có thể nói rõ chính kiến của mình, không phải “thậm thụt”, “việc bé xé ra to”, đó cũng là nguyên nhân của sự mất đoàn kết nội bộ.

Bốn là: Tự phê bình và phê bình phải có thái độ chân tình cầu thị, nói đúng ưu điểm và khuyết điểm, phê bình phải đúng lúc, có hoàn cảnh thích hợp; phải biết lắng nghe và chờ đợi đồng chí tiếp thu để tránh việc làm cho người bị phê bình “nản chí, oán ghét”.

Quán triệt và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ Đại hội IV đến Đại hội XI của Đảng, trong nghị quyết của mỗi nhiệm kỳ đều nhấn mạnh đến việc thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tự phê bình và phê bình để không ngừng xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong tình hình mới. Đảng ta cũng thừa nhận vẫn còn không ít những hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI tiếp tục chỉ rõ những vấn đề cấp bách, cần giải quyết ngay, bởi nếu không giải quyết sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Một trong những vấn đề “nóng”, cấp bách là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân,… của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chẳng những chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn diễn biến phức tạp hơn. Biểu hiện cụ thể của vấn đề trên là cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng; không trung thực, không thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, thiếu dân chủ hoặc dân chủ hình thức; sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm lệch lạc, sai trái. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ. Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vừa bị buông lỏng trong thực hiện. Nghị quyết một lần nữa khẳng định giải pháp đầu tiên là nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên, mà trước hết là các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng là khâu mấu chốt nhất, nhưng cũng có nhiều khó khăn nhất. Bởi vì, nó đòi hỏi mỗi người phải tự phân tích, mổ xẻ những ưu, khuyết điểm của chính bản thân mình; phải nhận xét, đánh giá về người khác. Nếu không thật tự giác, chân thành, công tâm thì rất dễ chủ quan, thường chỉ thấy ưu điểm, mặt mạnh của mình nhiều hơn người khác; trong khi chỉ thấy khuyết điểm, mặt yếu của người khác nhiều hơn mình. Nếu không hết lòng vì sự nghiệp chung, không có dũng khí, không thật sự cầu thị thì không dám nói hết khuyết điểm của mình và không dám phê bình người khác, nhất là phê bình cấp trên. Thái độ nể nang, hữu khuynh “im lặng là vàng”, hoặc thái độ cực đoan, muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ, đều là không đúng. Tự phê bình và phê bình đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần tự giác rất cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự và phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình”. Tổng Bí thư yêu cầu: quá trình kiểm điểm phải thực sự nghiêm túc, không làm lướt, làm qua loa, chiếu lệ, cần đưa tự phê bình và phê bình thành nền nếp trong sinh hoạt của Đảng. Do vậy, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, chúng ta cần: (1) Phải nhận thức đúng mục đích của tự phê bình và phê bình là giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng và toàn bộ hệ thống chính trị thấy và sửa chữa những khuyết điểm, làm cho tốt hơn, đúng hơn; để mọi người học ưu điểm của nhau, cùng giúp nhau tiến bộ. (2) Thực hiện tự phê bình và phê bình phải gắn với các nội dung liên quan đến tư cách của người đảng viên, gắn với trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân, đơn vị, địa phương mình phụ trách; chỉ rõ những vấn đề làm được, chưa làm được, nguyên nhân và phương hướng khắc phục. (3) Phương pháp tự phê bình và phê bình là nêu ưu điểm, vạch khuyết điểm của mình trước và nêu ưu điểm, vạch khuyết điểm của đồng chí mình sau; kiểm điểm, phê bình phải trên tinh thần xây dựng, yêu thương, giúp đỡ đồng chí mình tiến bộ. Việc tự phê bình và phê bình phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì, nếu không làm thường xuyên thì khuyết điểm ngày càng tăng, tích tụ ngày càng nhiều, ưu điểm cũng không được phát huy. (4) Theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, người đứng đầu phải gương mẫu tự phê bình và khuyến khích người khác phê bình mình. Do vậy, khi tiến hành tự phê bình và phê bình phải tuyệt đối tránh thái độ quy chụp, trù dập, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền. Đối với các đảng viên khi phê bình người đứng đầu thì cần phải thẳng thắn, trung thực, không bao che, không phê bình theo kiểu cơ bản là ưu điểm. Người đứng đầu phải luôn lắng nghe ý kiến góp ý cho mình một cách chân thành, cởi mở và nếu có khuyết điểm thì phải nghiêm túc tiếp thu và sửa chữa. Người đứng đầu phải kiểm điểm nội dung về mối quan hệ với quần chúng, lắng nghe ý kiến góp ý, phê bình của nhân dân. (5) Đảng viên khi thực hiện tự phê bình và phê bình phải có động cơ trong sáng; phải đặt tự phê bình và phê bình với vấn đề đạo đức cách mạng trong một mối quan hệ biện chứng. Tự phê bình và phê bình không phải là đặc quyền của riêng một cá nhân nào, mà là quyền lợi, nghĩa vụ, là đặc trưng phẩm chất cao quý của tất cả những người cách mạng chân chính.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI yêu cầu: Trong kiểm điểm phải có góp ý vào bản tự kiểm điểm của cấp mình, cấp dưới, của cấp trên, nếu làm chưa đạt thì phải làm lại; trong quá trình kiểm điểm, nếu các đoàn thể, quần chúng phát hiện những vấn đề còn chưa đúng, thiếu sót thì cá nhân, tổ chức phải nghiêm túc tiếp thu, bổ sung vào phần tự kiểm điểm, tự phê bình của mình. Kết hợp chặt chẽ tự phê bình và phê bình trong Đảng với phê bình của quần chúng là biện pháp khắc phục triệt để những khuyết điểm của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc phê bình của quần chúng đối với Đảng là cung cấp thông tin quan trọng và cần thiết cho tổ chức đảng nghiên cứu, xem xét, đánh giá hoạt động của mình, đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên. 

Báo cáo trước Quốc hội về những sai lầm của "Cải cách ruộng đất", Hồ Chủ tịch đã tự phê bình và nhận trách nhiệm trước toàn dân.

Tự phê bình và phê bình không những là nghệ thuật, văn hóa trong Đảng, là quy luật phát triển của Đảng mà còn là thước đo trình độ sinh hoạt dân chủ trong Đảng, là sợi dây liên kết, ràng buộc khăng khít giữa đảng viên với nhau, giữa đảng viên với tổ chức đảng, và giữa Đảng với nhân dân.

Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở; là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; là gốc rễ của Đảng trong quần chúng nhân dân. Chi bộ là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nơi trực tiếp rèn luyện, giáo dục, quản lý đảng viên; nơi tập hợp những sáng kiến, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến với Đảng. Với vị trí quan trọng như vậy của chi bộ, Ban Chấp hành Trung ương luôn rất coi trọng việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ hết vụ quan trọng, cần thiết trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chính vì vây, Ban Bí thư Trung ương đã ra Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Tổ chức Trung ương có Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 để các tổ chức đảng trong toàn quốc thực hiện. Theo thần đó, có thể nói tinh thần xuyên suốt của sinh hoạt chi bộ là sinh hoạt tư tưởng, là thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng. Việc đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên thời gian qua chính là thực hiện tự phê bình và phê bình. Đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thời gian tới, biện pháp, lộ trình sửa chữa khắc phục hạn chế yếu kém được chỉ ra qua đánh giá phải trên cơ sở kết quả kiểm điểm nghiêm túc của tập thể và cá nhân, kết hợp chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Để thực hiện được yêu cầu đó, cần phải quan tâm thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

1. Sinh hoạt chi bộ phải mang tính Đảng; đồng thời phải mở rộng và phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân tình để đảng viên thể hiện hết chính kiến, bộc lộ tâm tư, tình cảm; tạo điều kiện để trao đổi, thảo luận, tăng cường đối thoại; quyết định những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên. Tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên, quần chúng giám sát các hoạt động của chi ủy, chi bộ.

2. Đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng đảng bộ, chi bộ. Gắn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chủ đề hàng năm và tiêu chí chuẩn mực đạo đức cụ thể của mỗi chi bộ, đảng bộ.

3. Chi ủy, chi bộ thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; kịp thời biểu dương cá nhân tốt, uốn nắn lệch lạc, xử lí thiếu sót, khuyết điểm, có kế hoạch giúp đỡ đảng viên khắc phục hạn chế, thiếu sót.

4. Sinh hoạt chi bộ phải tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của kỳ họp trước. Trong sinh hoạt chi bộ, bí thư, cấp ủy điều hành linh hoạt, nêu và gợi mở vấn đề trọng tâm cần thảo luận, cung cấp thông tin cần thiết, có liên quan; chỉ dạo thảo luận có trọng tâm, trọng điểm.

5. Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ cần tập trung bàn về việc định hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, động viên đảng viên gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sinh hoạt chi bộ nhất thiết phải thảo luận nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; không bàn nhiệm vụ chính trị sẽ dẫn đến làm lu mờ vai trò lãnh đạo của chi bộ. Thảo luận về nhiệm vụ chính trị cần tránh trùng lặp với chính quyền, nhưng không rơi vào tình trạng qua loa, hình thức tẻ nhạt. Vì vậy chi bộ cần thảo luận các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng chi phối đến nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan đơn vị cần thực hiện; nắm bắt mọi khó khăn, điều kiện làm việc để chi bộ bàn cách tháo gỡ; giúp đỡ nhau về phương pháp công tác, lối sống; sự phối hợp giữa các bộ phận; góp ý về sự điều hành cuả thủ trưởng cơ quan.

6. Thảo luận của chi bộ nhằm đạt các yêu cầu:

- Đóng góp xây dựng và tạo sự nhất trí ngay trong chi bộ về việc thực hiện nhiệm vụ, tạo hậu thuẫn vững chắc cho thủ trưởng điều hành công việc cơ quan, đơn vị.

- Giải quyết vướng mắc ngay trong nội bộ, kiến nghị với cấp trên xử lý về chính sách, về cơ chế quan hệ phối hợp, để cấp uỷ và thủ trưởng nắm được tư tưởng cán bộ, công việc và dự báo tình huống có thể xảy ra.

Khi chi bộ đã thống nhất thì phải giao cho đảng viên chủ động, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ và giáo dục, thuyết phục quần chúng thực hiện theo.

- Sinh hoạt chi bộ phải góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đảng viên.

Tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp, thuận lợi - thách thức, thời cơ - nguy cơ đan xen nhau… đang đặt ra cho Đảng ta và toàn bộ hệ thống chính trị nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Chính vì vậy, đẩy mạnh thực hiện tự phê bình và phê bình vừa là vấn đề cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, bởi lẽ nguyên tắc này là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, nhằm củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Vũ khí sắc bén này phải thường xuyên được sử dụng và mài dũa để có đủ khả năng ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng hiện nay, góp phần quan trọng cho công cuộc xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Những tư tưởng quan trọng của Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình  trên đây, dù không có gì khó hiểu nhưng cũng không dễ làm. Với phương châm “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật và làm theo sự thật” như tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra, khi đã nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình vô cùng có ý nghĩa trong sinh hoạt chi bộ, nhất là đồng thời thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.

Nguyễn Văn Hoán

 

 

 

Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
1 năm trước

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc
2 năm trước

Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016

Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016
3 năm trước

Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh
3 năm trước

• Giao ban Bộ phận giúp việc quý I năm 2016 (3 năm trước)

• Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (3 năm trước)

• Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 triển khai nhiệm vụ năm 2016 (3 năm trước)

• Kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ cơ sở (3 năm trước)

• Việc triển khai Chỉ thị 03 tại Đảng bộ Báo Đầu tư (3 năm trước)

• Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (3 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (3 năm trước)

• Họp Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (3 năm trước)

• Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (4 năm trước)