Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

18/04/2019 | 827

Ngày 18/4/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ Khối năm 2019.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối, các đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các đảng bộ trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, trong những năm qua, nhất là từ khi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Chỉ thị số 04-CT/ĐUK về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối, đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ Khối không ngừng tăng lên về số lượng và chất lượng đã góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Hội nghị đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK là dịp để các cấp đảng ủy tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, qua đó phân tích, đánh giá, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối, đồng thời tiến hành tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng năm 2019 giúp nâng cao kỹ năng công tác tuyên truyền miệng cho các đồng chí báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại  hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Hội nghị, tiếp thu đầy đủ nội dung được truyền đạt, thảo luận sôi nổi, phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh, đây là hình thức tuyên truyền luôn được quan tâm; làm tốt công tác này sẽ góp phần đưa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, đến với từng người dân; chống lại các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch; góp phần vào công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc nâng cao chất lượng của công tác tuyên truyền, trong đó có tuyên truyền miệng trong điều kiện hiện nay là yêu cầu hết sức cấp bách và cần thiết.

Để đáp ứng những yêu cầu cao đối với đội ngũ báo cáo viên hiện nay như kiến thức nền, kiến thức chuyên môn, tiếp cận với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần trau dồi kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng để nội dung truyền đạt có sự hấp dẫn, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, sâu sắc, có tính thực tiễn và khả năng vận dụng cao.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/ĐUK

Báo cáo đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khẳng định, việc ban hành và tổ chức thực hiện Chỉ thị 04-CT/ĐUK là chủ trương đúng đắn, đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn của việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ bản đạt được các yêu cầu đề ra.

Sau 3 năm thực hiện đã tạo ra những chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, từ đó góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ. Nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền miệng, trong công tác tuyên giáo được nâng lên; đội ngũ được quan tâm xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hoạt động nền nếp, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc, kịp thời tới các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn các chuyên đề: Trí tuệ nhân tạo và báo chí - Ngồi yên chờ tương lai hay hành động ngay bây giờ; Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền miệng trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác tuyên truyền của Đảng và định hướng tư tưởng xã hội, đấu tranh với các biểu hiện xuyên tạc của các thế lực thù địch; Tuyên truyền miệng và nghiệp vụ báo cáo viên trong công tác tư tưởng của Đảng.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc quan tâm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối. Các cấp ủy đảng phải xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng; lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống tốt, có uy tín, tâm huyết với nhiệm vụ được giao; kiện toàn, củng cố và xây dựng đội ngũ báo cáo viên ở các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý. Thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách theo quy định và tạo điều kiện, phương tiện hoạt động đối với đội ngũ báo cáo viên. Cần phát huy vai trò, trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quản lý và điều hành hoạt động báo cáo viên. Định kỳ tổ chức đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục duy trì hội nghị báo cáo viên định kỳ, đồng thời tăng cường cung cấp thông tin cho báo cáo viên các cấp, nhất là các nguồn thông tin tư liệu nội bộ của Đảng.

A.H

 

 

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020
8 ngày trước

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ
10 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20
15 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020
20 ngày trước

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (29 ngày trước)

• Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng (1 tháng trước)

• Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử (1 tháng trước)

• Thủ tướng: Nới lỏng một bước hoạt động xã hội nhưng phải kiểm soát đúng mức (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ (1 tháng trước)

• Không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (1 tháng trước)

• Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội (1 tháng trước)

• Chuẩn bị kịch bản, giải pháp cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm COVID-19 (1 tháng trước)