Nâng cao chất lượng, hiêu quả công tác đối ngoại của Đảng

07/11/2018 | 176

Ngày 07/11/2018, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại và định hướng xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019 của các cơ quan đảng ở Trung ương.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Đảng ở Trung ương. Đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại năm 2018 của các cơ quan Đảng ở Trung ương; quán triệt và hướng dẫn thực hiện Kết luận 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI; định hướng xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả triển khai các mặt công tác đối ngoại của các cơ quan Đảng trong năm 2018; phân tích, đánh giá khách quan những kết quả tích cực trong việc triển khai công tác đối ngoại. Đồng thời, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục trong quá trình thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động đối ngoại, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của Trung ương trong lĩnh vực đối ngoại nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đối ngoại Đảng trong thời gian tới.

                             Nguyễn Trọng Hiếu

 


Các bài viết khác

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
2 ngày trước

Khởi công xây dựng công trình “Nhà bia truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”

Khởi công xây dựng công trình “Nhà bia truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”
5 ngày trước

Công bố và trao quyết định nhân sự Ban Chỉ huy Quân sự Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Công bố và trao quyết định nhân sự Ban Chỉ huy Quân sự Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
22 ngày trước

Báo chí Việt Nam đấu tranh phòng chống

Báo chí Việt Nam đấu tranh phòng chống "tự diễn biến" " tự chuyển hóa"
26 ngày trước

• Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (28 ngày trước)

• Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp (1 tháng trước)

• Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” (1 tháng trước)

• Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (2 tháng trước)

• Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2 tháng trước)

• Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên (2 tháng trước)

• Triển khai thực hiện các nội dung về Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em (2 tháng trước)