Lễ trao tặng thưởng các công trình, tác phẩm, bài viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2015.

03/03/2016 | 889

Chiều ngày 02/3/2016 tại Hà Nội, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Lễ trao tặng thưởng các công trình, tác phẩm, bài viết  lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2015.

Lễ trao tặng thưởng nhằm khẳng định, cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Hội đồng đã nhận được 99 tác phẩm (sách và bài báo, đĩa CD) của 39 đơn vị, cơ quan báo, tạp chí, nhà xuất bản và các Hội giới thiệu dự xét tặng thưởng.Ảnh: Toàn cảnh Lễ trao tặng thưởng

Hội đồng xét chọn đã thống nhất trao tặng thưởng 19 tác phẩm, trong đó 03 tác phẩm loại A; 04 tác phẩm loại B; 08 tác phẩm loại C và 04 tác phẩm loại khuyến khích.Ảnh: Trao tặng thưởng

Trong không khí ấm áp, tin tưởng của Lễ trao tặng, Nhà văn Chu Giang và Nhà văn Thy Lan đại diện cho các tác giả nhận tặng thưởng tác phẩm, bày tỏ sự xúc động và phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ văn nghệ sĩ trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật.

Phát biểu tại Lễ trao tặng thưởng, PGS,TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương hoan nghênh cảm ơn và đánh giá cao các nhà xuất bản, báo, tạp chí, các Hội văn học, nghệ thuật trung ương và các tỉnh, thành phố đã gửi tác phẩm về tham gia xét chọn; hoan nghênh các tác giả đã dành thời gian, công sức, trí tuệ để có được những tác phẩm lý luận, phê bình góp phần trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực rất quan trọng và đang đứng trước nhiều thách thức này. PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ mong muốn công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng và rất thiết thực của nó trong đời sống văn học, nghệ thuật nước nhà, nhằm tập hợp, phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, tâm huyết, năng lực của đội ngũ lý luận, phê bình trong những năm tới.  Ảnh: PGS,TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc tại Lễ trao tặng thưởng, PGS,TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng khẳng định, Hội đồng tiếp thu, chọn lọc những đề xuất, nhận xét và phản ảnh để trong thời gian tới,  Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tiếp tục làm tốt công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật, qua đó thúc đẩy sự nghiệp văn học, nghệ thuật của nước nhà ngày càng phát triển thông qua việc tôn vinh các tác phẩm có giá trị và các tác giả có đóng góp quý về khoa học và thực tiễn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Bùi Thị Tuyết Mai

Nguồn tin: Đang cập nhật