Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

21/03/2013 | 1344

  Từ ngày 14 đến 19-3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI họp kỳ thứ 19 xem xét, kết luận về kết quả kiểm tra đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. 

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thống nhất kết luận và giải quyết các nội dung sau:

I. Xem xét, kết luận về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cá nhân đảng viên ở tỉnh Điện Biên

1. Đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Điện Biên:

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Điện Biên chậm tham mưu xây dựng Quy chế làm việc; hoạt động của Ban cán sự đảng có nội dung chưa đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ban cán sự đảng UBND tỉnh có trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của UBND tỉnh để xảy ra một số khuyết điểm, vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai liên quan đến một số dự án và việc chậm khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh Điện Biên nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa.

2. Đối với đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Mùa A Sơn, trên cương vị người đứng đầu, có trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban cán sự đảng và trong việc chưa tập trung, quan tâm đúng mức chỉ đạo, điều hành giải quyết một số vấn đề tồn tại từ trước...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu đồng chí Mùa A Sơn nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

3. Đối với một số đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo thành phố Điện Biên Phủ:

Đồng chí Nguyễn Huy Dự, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ từ tháng 11- 2010 đến nay, có trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm của UBND thành phố trong quản lý đất đai; chưa tập trung chỉ đạo xem xét, giải quyết những vấn đề còn tồn tại từ khóa trước để lại; trực tiếp ký một số quyết định chưa đúng quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho người thân không đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Đức Đuyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ, từ năm 2004, được giao phụ trách công tác quản lý đất đai, đã thiếu trách nhiệm trong việc ký xác nhận một số hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân, quyết định thu hồi đất không đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Điện Biên: Trên cương vị Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Điện Biên Phủ (sau là thành phố Điện Biên Phủ) từ năm 2001 đến năm 2010, đồng chí có trách nhiệm của người đứng đầu đối với các khuyết điểm, vi phạm của UBND thành phố trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất không đúng quy định; trong việc không chỉ đạo ban hành Quy chế quản lý quỹ đất khu tái định cư; quyết định thu hồi đất của tổ chức, giao cho cá nhân sử dụng không đúng thẩm quyền; quyết định cho đấu giá đất ở khi chưa thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng...
Khuyết điểm, vi phạm của các đồng chí Nguyễn Huy Dự, Nguyễn Đức Đuyện, Nguyễn Quang Sáng đến mức phải được kiểm điểm, xem xét kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao Đoàn kiểm tra thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với các đồng chí trên, báo cáo Uỷ ban xem xét tại kỳ họp sau.

II. Xem xét, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý

1. Đối với Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Qua xem xét, chưa đủ căn cứ kết luận Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lãnh đạo, chỉ đạo xử lý sau thanh tra Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ không đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng. Mặc dù vậy, UBKT Trung ương yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền các nội dung liên quan, sớm ổn định tình hình tại Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp.

2. Đối với Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ:

UBKT Trung ương kết luận đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy và UBKT Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh sai phạm trong việc đề xuất đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất ở huyện Phong Điền và công tác quản lý công văn, tài liệu.
(Theo Tạp chí Xây dựng Đảng)
Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
6 ngày trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
1 tháng trước

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
8 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
9 tháng trước

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (10 tháng trước)

• Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 (1 năm trước)

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (2 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (2 năm trước)