Kỳ họp lần thứ mười một Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

25/07/2022 | 286

Ngày 21/7/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ mười một, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Kỳ họp, các thành viên Ủy ban Kiểm tra đã thảo luận các nội dung: (1) Xem xét các báo cáo, thông báo kết luận kiểm tra, giám sát chuyên đề: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc; (2) Góp ý vào Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; (3) Góp ý vào Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối ghi nhận các ý kiến góp ý tại Kỳ họp với 26 lượt ý kiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Đồng chí đề nghị các Đoàn Kiểm tra, Giám sát tiếp thu các ý kiến của thành viên Ủy ban, hoàn chỉnh báo cáo, thông báo trình Thường trực Ủy ban Kiểm tra ký ban hành theo quy định.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đề nghị, trong thời gian tới các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ động nắm tình hình, phát hiện, đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra./.

Phòng NV-TH

 

 


Các bài viết khác

Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
29 ngày trước

Triển khai toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra,  giám sát 6 tháng đầu năm 2022 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương

Triển khai toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022
2 tháng trước

Kỳ họp lần thứ mười Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ họp lần thứ mười Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
3 tháng trước

• Kỳ họp lần thứ chín Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 (4 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 (5 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022 (5 tháng trước)

• Chủ động, trách nhiệm tham mưu, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh (5 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (6 tháng trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của các cơ quan Trung ương (7 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ tám Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (8 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ bảy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (8 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)