Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

28/04/2021 | 310

Ngày 27/4/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp thứ 3 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Tham dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thảo luận, cho ý kiến vào văn bản dự thảo: Quy định về tổ chức, hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Quyết định ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, thi hành kỷ luật đảng của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Quy định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giải quyết tố cáo đối với cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối.

Các thành viên của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thống nhất, đánh giá cao việc tham mưu, tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tạo cơ sở nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Dự thảo các văn bản tại Kỳ họp được xây dựng căn cứ Điều lệ Đảng, bám sát các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, tổng kết thực tiễn triển khai trong thời gian qua, bổ sung yêu cầu trong bối cảnh mới…

Phát biểu kết luận Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đánh giá cao các ý kiến góp ý, bám sát nội dung, đảm bảo chất lượng, chương trình kỳ họp, thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ của các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Đồng chí yêu cầu tổ biên tập tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên Ủy ban, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện, xin ý kiến các cơ quan liên quan và báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để ban hành văn bản./.

Trần Duy

 

 


Các bài viết khác

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
9 ngày trước

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đến nay

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đến nay
4 tháng trước

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021
6 tháng trước

Những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
8 tháng trước

• Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (9 tháng trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)

• Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 (1 năm trước)

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (1 năm trước)

• Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 (2 năm trước)

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (2 năm trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (2 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)